Maros Palesch Rôzne

Zber škodlivého odpadu v Ružovej doline

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy uskutoční za súčinnosti mestskej časti Ružinov a spoločnosti ARGUSS zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre občanov Bratislavy – fyzické osoby - nepodnikateľov.

Zber škodlivého odpadu v Ružovej doline organizuje dňa 16.4.2011 od 8.00 h do 10.00 h v Ružinove na parkovisku pred kúpaliskom Delfín.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS preberať len od občanov – fyzických osôb, nepodnikateľov, tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Poznámka: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Pracovníci ARGUSS-u odoberú takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/55 56 56 32.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen a.s., Stará Vajnorská č. 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00, tel. 0902 947 870.

Zdroj: MČ Bratislava – Ružinov, Miroslava Štrosová

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM