Maros Palesch Rôzne

Záverečný účet

BRATISLAVA - BSK, 12.07.2011. Pre nezodpovedný prístup bývalého vedenia BSK hospodárilo s nižším rozpočtom - viac peňazí na školstvo a sociálnu oblasť sa však našlo.

Bratislavský samosprávny kraj tak ako iné inštitúcie postihla v minulom roku finančná kríza, ktorá sa premietla v podstatne nižších príjmoch z daní fyzických osôb a daní z motorových vozidiel vo výške viac ako 8,5 mil. eur v porovnaní s rokom 2009. Vyplýva to zo záverečného účtu kraja, ktorý schválili župní poslanci na júnovom rokovaní.

Pre nezodpovedný prístup bývalého vedenia BSK musela župa začať rok 2010 v rozpročtovom provizóriu a terajšie vedenie riešilo zdedené záväzky vo výške viac ako 23,5 mil. eur.** „Bratislavská župa musela prijať radikálne opatrenia na stabilizáciu hospodárenia kraja. Museli sme zabezpečiť povinnosti voči občanom kraja s financiami o 12,5 mil. eur menšími vo výdavkovej časti ako za bývalého vedenia. Myslím si, že sa nám to podarilo, a nasvedčujú tomu aj výsledky kontroly NKÚ a Hlavného kontrolóra,“** povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Podľa kontroly NKÚ „nebolo zistené žiadne porušenie finančnej disciplíny, ani nehospodárne a neefektívne čerpanie finančných prostriedkov“. Zároveň sa podľa NKÚ finančná a rozpočtová disciplína sa na Úrade BSK za rok 2010 podstatne zlepšila.

Bratislavská župa mala v roku 2010 celkové príjmy takmer 113,5 mil. eur, pričom v roku 2009 dosiahla príjmová zložka viac ako 129 mil. eur, čo bolo viac o 15,5 mil. eur. Aj napriek tomu boli zvýšené rozpočtové kapitoly školstva o viac ako 170 tis. eur a rozpočet v oblasti sociálneho zabezpečenia zastupiteľstvo pod vedením Pavla Freša navýšilo o 570 tis. eur. ** „Nebol to ľahký rok aj preto, že to, čo sme našli po predošlom vedení, bolo množstvo záväzkov a nezodpovedných opatrení. Bola to tvrdá práca, no tento rozpočet je naším ukazovateľom pre občanov, že vieme zodpovedne pristúpiť aj v ťažkých časoch k naplneniu poslania, ktoré máme. Dokázali sme zabezpečiť potreby občanov a skončiť s kladnými číslami i prebytkom aj bez zbytočného predávania majetku, čo ma veľmi teší,“** uzavrel Pavol Frešo. Celkový prebytok dosiahol viac ako 167 tis. eur, a tieto financie boli presunuté do rezervného fondu, ktorých použitie schvaľuje zastupiteľstvo predovšetkým na neočakávané výdavky a situácie.

Zdroj: BSK, Iveta Tyšlerová

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM