Ilustračný obrázok k článku Záchrana vzácnych vtákov: Po obnove svahu sa vrátia na breh Dunaja
9
Galéria
Zdroj: BROZ

Záchrana vzácnych vtákov: Po obnove svahu sa vrátia na breh Dunaja

Ochranári čoskoro začnú s opravou pravého brehu Dunaja neďaleko Prístavného mosta

Rôzne Správy
Rôzne Správy

Záchrana vzácnych vtákov: Po obnove svahu sa vrátia na breh Dunaja

Ochranári čoskoro začnú s opravou pravého brehu Dunaja neďaleko Prístavného mosta

Ilustračný obrázok k článku Záchrana vzácnych vtákov: Po obnove svahu sa vrátia na breh Dunaja
9
Galéria
Zdroj: BROZ

Ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) a vodohospodári z Vodohospodárskej výstavby, š.p. čoskoro začnú s obnovou kolmého riečneho brehu pre vzácne druhy vtákov – brehule hnedé. Ide o úsek neďaleko Prístavného mosta na pravom brehu Dunaja nachádzajúci sa priamo na území mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Hniezdna stena

Breh Dunaja v týchto miestach nie je opevnený, čo pri stúpajúcej a klesajúcej hladine vody umožnilo v minulosti vznik prirodzených kolmých brehov. Práve takéto kolmé brehy a steny v blízkosti vôd využívajú na hniezdenie niektoré vzácne druhy vtákov.

„Chystáme sa obnoviť hniezdnu stenu pre brehule hnedé na mieste, kde tieto vtáky pôvodne hniezdili. Posledný krát tu bolo hniezdenie zaznamenané v roku 2012. V dôsledku zmeneného vodného režimu stena postupne zarástla trávou a náletovými krovinami. Dúfame, že po jej vyčistení bude pre brehule znova atraktívna, všimnú si ju a zahniezdia,“ hovorí Karolína Sobeková z BROZ.

Brehuľa hnedá a rybárik riečny sú druhy vtákov viazané na špecifické biotopy – kolmé riečne brehy. V minulosti to boli rozšírené druhy, najmä na Podunajsku. Momentálne najmä z dôvodu absencie vhodných miest na hniezdenie, po obsypaní riečnych brehov kameňmi, ako aj v dôsledku straty dynamiky prúdenia vody, ich početnosť klesá. V prípade brehúľ sa ich hniezdenie presunulo skôr do oblastí stavieb alebo umelo vytvorených kolmých stien. Okrem straty vhodných hniezdnych možností na oba druhy negatívne vplýva aj zníženie potravovej ponuky. V prípade rybárika je to nedostatok vhodných neresísk pre ryby a v prípade brehule je dôvodom pokles početnosti hmyzu v krajine.

Bojovníci proti komárom

Brehule sú vynikajúci lovci drobného hmyzu a vzdušného planktónu, a okrem skutočne zaujímavého pozorovania pri ich leteckej akrobacii, hniezdení a nádherného jemného švitorivého zvuku, prispievajú svojim apetítom k redukcii nie príliš populárneho hmyzu – komárov.

Chránený areál Hrabiny, Chránený areál Soví les, Dunaj, rozsiahle lúky, štrkové pláže, aj takýmto prírodným bohatstvom oplýva najväčšie sídlisko na Slovensku – Petržalka. Najhustejšie obývanú časť Bratislavy lemuje zeleno-modrý pás tvorený lužnými lesmi a lúkami v kombinácii s čistou riekou a jej ramenami. Vďaka Dunaju majú možnosť Bratislavčania tráviť svoj voľný čas v naozaj krásnom prostredí. Petržalčania to majú k dunajským brehom skutočne na skok.

„Obnova biodiverzity v našich mestách, ale aj v iných typoch krajiny, je kľúčová. V Petržalke sa pre vzácne druhy tentokrát spájajú ochranárske a vodohospodárske aktivity. Vďaka spolupráci a projektu LIFE Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne, ktorý podporuje Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR, budú aj priamo v Petržalke obnovené kolmé riečne brehy. Celkovo bude na mieste upravených a obnažených 460 metrov dunajských brehov,“ dodáva Sobeková.

Mohlo by vás zaujímať

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín