Maros Palesch Krimi

Zábavná pyrotechnika trhala

Včera, 14. februára, v čase okolo 17.30 hod došlo na križovatke ulíc Balkánskej a Irkutskej ulice v Rusovciach k výbuchu neznámej výbušnej látky.

Na mieste sa v tom čase nachádzali dve osoby, pričom došlo k zraneniu jednej z nich. 13-ročný maloletý Bratislavčan utrpel zranenia ľavej ruky, ramena a hrudníka a bol ihneď prevezený do nemocnice. Druhá osoba zranená nebola, taktiež nedošlo k žiadnym materiálnym škodám.

Policajti na mieste s použitím špeciálne vycvičeného psa vykonali obhliadku miesta činu a zaistili stopy a dôkazy pre trestné konanie.

Vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo zistené, že v tomto prípade prišlo zo strany maloletého k neodbornej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou.

Podľa Kriminovín televízie JOJ museli lekári amputovať 13-ročnému chlapcovi časť ruky, s následkami na celý život.

Preto policajti opätovne vyzývajú, najmä rodičov: So zábavnou pyrotechnikou treba manipulovať opatrne! Napriek varovaniam polície, každoročne zaznamenávame prípady, kedy následkom nesprávneho zaobchádzania so zábavnou pyrotechnikou došlo k ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti. Dostatok informácií o správnom spôsobe používania, opatrnosť a ohľaduplnosť sú predpokladom bezpečného používania zábavnej pyrotechniky. Nesprávne zaobchádzanie s pyrotechnikou sa môže skončiť úrazom a v niektorých prípadoch až tragédiou. Z uvedeného dôvodu polícia upozorňuje:

? Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si dávajte pozor na to, čo kupujete. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Takáto zábavná pyrotechnika spĺňa technické normy. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie.

? Pyrotechnika je rozdelená na základe nebezpečnosti na rôzne stupne: od 15 do 18 rokov (nariadenie vlády č.485/2008) môžu používať len pyrotechniku I. triedy – prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety. Táto pyrotechnika sa môže predávať aj v stánkoch. Deti smú manipulovať so zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelého človeka.

? Najrozšírenejší druh sú petardy (známe i pod názvom piráty), známe sú tiež minivýbušky, rímske sviece, fontány, gejzíry, rakety s náplňou farebných svetlíc a iné. Ide o pyrotechniku II. triedy tzv. predmety s hvízdajúcou náplňou. Túto pyrotechniku môže nadobúdať a používať len osoba staršia ako 18 rokov (vyhláška banského úradu o výbušninách).

? III. trieda nebezpečnosti zahŕňa ohňostroje (delové rany, veľké ohňostroje, rôzne rakety s vystreľovacím efektom ). Ide o pyrotechniku, ktorá je dostupná iba pre osoby s kvalifikáciou odpaľovača ohňostroja. Ohňostroje konštruujú odborníci a polícia s hasičmi pritom dohliadajú, aby nedošlo k nešťastiu.

Pri používaní zábavnej pyrotechniky dodržujte tieto rady: ? Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej nádobe. Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte. ? Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra (knôt), až potom ju zapáľte zapaľovačom, nie zápalkami. ? Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nevybuchnutej pyrotechnike a nepokúšajte sa ju opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné. ? Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme alebo snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte v blízkosti objektov alebo pod stromami, ale len na voľnom priestranstve tak, aby neohrozovali druhých ľudí. ? Buďte ohľaduplní a nepoužívajte zábavnú pyrotechniku v blízkosti nemocníc, domovov dôchodcov a všade tam, kde explózia môže vyvolať zdravotný problém. Nepoužívajte zábavnú pyrotechniku v uzavretých miestnostiach. Často bývajú zábavnou pyrotechnikou zasiahnuté balkóny na husto obývaných sídliskách. Dôležité je preto z týchto miest odstrániť všetky horľavé materiály, ako sú papierové a umelohmotné škatule, papier či suché drevo. ? Zábavnú pyrotechniku neobsluhujte po požití alkoholických nápojov. Prispejte i vy k vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície.

Bezpečné zaobchádzanie s pyrotechnikou je téma, ktorú sprostredkováva Policajný zbor verejnosti napríklad i formou preventívnych aktivít. Najmä počas mesiaca december prebiehajú na školách Bratislavského kraja prednášky a besedy Policajného zboru zamerané na túto oblasť prevencie kriminality. V rámci stretnutí poskytujú policajti žiakom informácie o bezpečnom použití zábavnej pyrotechniky a upozorňujú ich na dôsledky nesprávneho používania.

Zdroj: KR PZ Bratislava, Petra Hrášková a Kriminoviny tv JOJ

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie