Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Sára Zahradníková (31.57s) 100%
 2. Adriana Banásová (32.49s) 100%
 3. Bratislav Belić (36.75s) 100%
 4. Petra Ripci (40.03s) 100%
 5. Tomáš Stupavský (59.01s) 100%
 6. Lubos Smidak (84.36s) 100%
 7. Adriana Banásová (79.84s) 90%
 8. Daniel SK (53.7s) 70%
 9. Jozef Kováč (54.27s) 70%
 10. Petra Ripci (116.59s) 50%

Najlepší hráči

 1. Sára Zahradníková (31.57s) 100%
 2. Adriana Banásová (32.49s) 100%
 3. Bratislav Belić (36.75s) 100%
 4. Petra Ripci (40.03s) 100%
 5. Tomáš Stupavský (59.01s) 100%
 6. Lubos Smidak (84.36s) 100%
 7. Adriana Banásová (79.84s) 90%
 8. Daniel SK (53.7s) 70%
 9. Jozef Kováč (54.27s) 70%
 10. Petra Ripci (116.59s) 50%