Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Adriana Banásová (32.49s) 100%
 2. Bratislav Belić (36.75s) 100%
 3. Sára Zahradníková (38.85s) 100%
 4. Tomáš Stupavský (59.01s) 100%
 5. Lubos Smidak (84.36s) 100%
 6. Daniel SK (53.7s) 70%
 7. Jozef Kováč (54.27s) 70%
 8. Petra Ripci (116.59s) 50%
 9. Mário Faturík (86.82s) 30%
 10. Lenka Malikova (76.32s) 20%

Najlepší hráči

 1. Adriana Banásová (32.49s) 100%
 2. Bratislav Belić (36.75s) 100%
 3. Sára Zahradníková (38.85s) 100%
 4. Tomáš Stupavský (59.01s) 100%
 5. Lubos Smidak (84.36s) 100%
 6. Daniel SK (53.7s) 70%
 7. Jozef Kováč (54.27s) 70%
 8. Petra Ripci (116.59s) 50%
 9. Mário Faturík (86.82s) 30%
 10. Lenka Malikova (76.32s) 20%