Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Tomáš Stupavský (26.9s) 100%
 2. Bratislav Belić (31.98s) 100%
 3. Vlasťo Sedláček (42.61s) 100%
 4. Petra Ripci (32.64s) 90%
 5. Daniel SK (34.91s) 90%
 6. Petra Kepenova (57.74s) 80%
 7. Sára Zahradníková (40.17s) 60%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%