Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Jana Feketová (25.85s) 100%
 2. Kristína Ladislavová (27.75s) 100%
 3. Lucia Melicherikova (41.85s) 100%
 4. Morphe Hypnoso (68.88s) 100%
 5. Kristína Ladislavová (29.86s) 92%
 6. Maťa Xxxxxx (46.32s) 92%
 7. Kristína Ladislavová (35.4s) 75%
 8. Vladimír Labaj (86.86s) 50%
 9. Michal Juraska (99.15s) 50%
 10. Lubos Smidak (121.22s) 50%

Najlepší hráči

 1. Jana Feketová (25.85s) 100%
 2. Kristína Ladislavová (27.75s) 100%
 3. Lucia Melicherikova (41.85s) 100%
 4. Morphe Hypnoso (68.88s) 100%
 5. Kristína Ladislavová (29.86s) 92%
 6. Maťa Xxxxxx (46.32s) 92%
 7. Kristína Ladislavová (35.4s) 75%
 8. Vladimír Labaj (86.86s) 50%
 9. Michal Juraska (99.15s) 50%
 10. Lubos Smidak (121.22s) 50%