Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Patrik Lechan (30.28s) 100%
 2. Dalibor Cako (45.34s) 100%
 3. Tomáš Stupavský (48.21s) 100%
 4. Vlasťo Sedláček (66.94s) 90%
 5. Daniel SK (51.2s) 80%
 6. Michal Halomi (53.13s) 80%
 7. Marta Horváthová (95.59s) 80%
 8. 5esicko tajná (96.89s) 80%
 9. Sebastián Žiška (82.56s) 70%
 10. Veronika Rakovanova (152.07s) 70%

Najlepší hráči

 1. Patrik Lechan (30.28s) 100%
 2. Dalibor Cako (45.34s) 100%
 3. Tomáš Stupavský (48.21s) 100%
 4. Vlasťo Sedláček (66.94s) 90%
 5. Daniel SK (51.2s) 80%
 6. Michal Halomi (53.13s) 80%
 7. Marta Horváthová (95.59s) 80%
 8. 5esicko tajná (96.89s) 80%
 9. Sebastián Žiška (82.56s) 70%
 10. Veronika Rakovanova (152.07s) 70%