Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Dušan Vesel (46.69s) 100%
 2. Daniel SK (52.41s) 80%
 3. Dominik Dostál (102.05s) 60%
 4. Petra Kepenova (71.59s) 40%
 5. Tomáš Stupavský (91.49s) 40%
 6. Mário Faturík (92.29s) 40%

Najlepší hráči

 1. Dušan Vesel (46.69s) 100%
 2. Daniel SK (52.41s) 80%
 3. Dominik Dostál (102.05s) 60%
 4. Petra Kepenova (71.59s) 40%
 5. Tomáš Stupavský (91.49s) 40%
 6. Mário Faturík (92.29s) 40%