Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Ivana Ďurišová (41.34s) 100%
 2. Luba L (61.28s) 90%
 3. Ľubo Ši (62.8s) 80%
 4. Elena Stefkova (65.71s) 80%
 5. Ivan Polak (66.17s) 70%
 6. Ivana Ďurišová (69.57s) 70%
 7. Petra Ripci (81.5s) 70%
 8. Adriana JIRKOVA (103.25s) 60%
 9. Daniel SK (69.2s) 50%

Najlepší hráči

 1. Ivana Ďurišová (41.34s) 100%
 2. Luba L (61.28s) 90%
 3. Ľubo Ši (62.8s) 80%
 4. Elena Stefkova (65.71s) 80%
 5. Ivan Polak (66.17s) 70%
 6. Ivana Ďurišová (69.57s) 70%
 7. Petra Ripci (81.5s) 70%
 8. Adriana JIRKOVA (103.25s) 60%
 9. Daniel SK (69.2s) 50%