Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  24 °C
Alexandra Húsková Samospráva

Využívajú obce mediáciu pred súdnymi spormi?

Mestá a obce na Slovensku nevyužívajú možnosť riešiť spory prostredníctvom mediácie. Podľa Asociácie mediátorov Slovenska je jedným z dôvodov aj fakt, že na úrovni samospráv nie sú výhody mediácie všeobecne známe.

Ilustračný obrázok k článku Využívajú obce mediáciu pred súdnymi spormi?
Zdroj: TASR

Samotné samosprávy však upozorňujú, že o mediáciu nie je veľký záujem a že toto riešenie predstavuje pre ne určité riziko.

Predseda AMS Ernest Kováč uviedol, že samosprávy skôr berú mediáciu ako jeden z prostriedkov, ktorým môžu riešiť spory so svojimi zamestnancami. „V tejto oblasti už viaceré mestá a obce začlenili do zmlúv aj mediačnú doložku, ktorá oprávňuje v prípade sporu pred začatím súdneho konania využiť mediátora,“ uviedol.

Viaceré samosprávy takisto propagujú tento spôsob riešenia občianskych sporov a mediátorom bezplatne poskytujú svoje priestory, kde majú občania možnosť absolvovať prvú bezplatnú konzultáciu. Takúto možnosť poskytuje napríklad hlavné mesto SR Bratislava. Mediačná kancelária je v budove Primaciálneho paláca pre občanov otvorená každý štvrtok od 15.00 do 19.00 h.

„Na riešenie svojich súdnych sporov však mesto služby mediácie nevyužíva, doteraz to nebolo potrebné,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová. „Ak by sa však na nás obrátil napríklad nejaký občan, ktorý by chcel riešiť spor s mestom mediáciou, bolo by to samozrejme možné,“ dodala.

Michal Skalník z Miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves v súvislosti s využitím mediácie poukazuje na fakt, že sa používa vtedy, ak obe strany majú v súdnom spore čo stratiť. „Ak si je však jedna strana istá, že súd vyhrá, o mediáciu záujem nemá,“ skonštatoval. Upozornil aj na to, že výsledok mediácie ako výsledok dohody, a nie ako právoplatného rozhodnutia súdu, by mohla napadnúť verejnosť. „Keďže by išlo o dohodu, názor na jej výhodnosť by sa medzi verejnosťou a mestskou časťou mohol odlišovať,“ vysvetlil Skalník.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je v súčasnosti účastníkom 22 súdnych sporov, pričom v 15 je žalovanou stranou. K najcitlivejším sporom pre mestskú časť patria tie, kde je žalovaná za nesprávny úradný postup a prieťahy v konaní stavebného úradu. V jednom prípade požaduje poškodená strana ako náhradu škody a ušlého zisku takmer 12 miliónov eur.

Viac o problémoch v Karlovej Vsi si prečítajte tu : Karlova Ves má schválený rozpočet: Pre obrovské súdne spory výrazne znížili výdavky mestskej časti

Zdroj: TASR