Vypaľovanie trávnatých porastov je trestné

Envirorezort varuje pred vypaľovaním trávy aj keď je jarné obdobie pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov.

Maros Palesch

Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je však nezákonné. Ministerstvo životného prostredia preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ničí životné prostredie a zabíja živočíchy – medzi ktorými sú mnohé chránené, ohrozuje ľudské životy a môže spôsobiť obrovské hospodárske škody. Environrezort zároveň upozorňuje, že existujú aj iné – zákonné možnosti, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov.

Možným riešením ako predísť nezákonnému konaniu je vybudovanie obecného alebo súkromného kompostoviska (v záhrade), kde by sa biologický odpad spracoval na kompost, a potom využil ako hnojivo. Ďalšou alternatívou je zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch, ktoré sú práve v týchto dňoch jarného upratovania umiestnené v obciach či sídliskách na vopred určených miestach. Obec takto vyzbieraný odpad musí spracovať zákonným spôsobom.

Zdroj: MŽP, Beatrice Hudáková

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.