VIDEO + FOTO: Nová električka prepojí Petržalku a Ružinov. Umelka zostane nedotknutá

Na novej trati vznikne 6 zastávok na najviac exponovaných miestach, s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) v marci 2017 vyjadrila verejný záväzok prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním centrálneho električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto.

Centrálny okruh

Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Kým v cestnej doprave sa tak deje, električka na svoj centrálny okruh, podobný tým zo známych európskych metropol, ešte len čaká.

Nový električkový okruh, ktorý navrhuje JTRE, by sa mal napojiť na petržalskú radiálu na Šafárikovom námestí, poza objekt Umeleckej besedy po Pribinovej ulici a popred Euroveu, kde sa napojí na Košickú ulicu. Prejde cez Dulovo námestie, až k trhu na Miletičovej, odkiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a zároveň sa napojína ružinovskú radiálu.

Na novej trati vznikne 6 zastávok na najviac exponovaných miestach, s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.

„Takéto zokruhovanie umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas presunu medzi Petržalkou a Ružinovom na 10 – 15 minúť, a zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady pre realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta – vybudovanie vrakunsko-biskupickej radiály. Pozitívom tiež je, že pri súčinnosti všetkých dotknutých strán by tento projekt mohol byť realitou v priebehu 4 až 7 rokov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Nezávislá štúdia

„Náš záujem je seriózny, čoho dôkazom je aj množstvo úsilia, financií a času, ktoré sme spolu s mnohými odborníkmi doteraz venovali rozpracovaniu tohto dopravného zámeru. V uplynulých mesiacoch sme na základe požiadavky vedenia mesta nechali spracovať nezávislú štúdiu zameranú na porovnanie prínosov a možných negatív navrhovanej trasy v porovnaní s alternatívnymi po Landererovej a Mlynských nivách,“ hovorí Pavel Pelikán.

Komplexná štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti ako jedného z hlavných kritérií, ale zohľadňoval sa tiež dopad na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie.

Keďže ide o husto zastavané územie, veľmi dôležitý je aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, (napr. trolejbus), ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne mimoriadne náročné.

Najvhodnejšia trasa

Nemenej významným parametrom sú aj investičné náklady, ale aj prevádzkové náklady električkovej trate po vybudovaní. „Do celkového hodnotenia vhodnosti trasy vstupuje viacero premenných a všetky ich treba dobre zvážiť a zhodnotiť, keďže ide o finančne aj projekčne náročný projekt, ktorý ovplyvní fungovanie danej lokality na veľa rokov,“ vysvetľuje RadoslavGrečmalzo štúdia GFI, ktoré pre JTRE spracúva projekt novej električky. „Po posúdení všetkých spomenutých kritérií vyšla ako najvhodnejšia práve navrhovaná trasa Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu.“

Umelecká beseda zostane nedotknutá

Výzvou tohto variantu trasovania centrálneho okruhu bolo odbočenie električky zo Starého mosta okolo Umeleckej besedy. „Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali o jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu, “ hovorí Pavel Pelikán.

Bratislava24.sk informovala Michaela Platznerová, PR MANAGER JTRE.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: bratislava.dnes24.sk