Alexandra Húsková Rôzne

Veda na Slovensku má budúcnosť. Študenti stredných škôl zaujali svojimi projektami

Na školskej konferencii prezentovali študenti stredných škôl svoje návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slovensku. Projekt „Veda má budúcnosť“ sa snaží bojovať s negatívnym trendom poklesu záujmu o štúdium prírodovedných odborov. Na prvých troch miestach sa umiestnili bratislavské školy.

Ilustračný obrázok k článku Veda na Slovensku má budúcnosť. Študenti stredných škôl zaujali svojimi projektami
Zdroj: Dnes24.sk

V rámci tejto iniciatívy spoločnosti Bayer, sa deti základných a stredných škôl môžu už po tretí rok oboznamovať s využitím prírodovedných odborov v praxi. Projekt koordinuje organizácia AISIS.

„Neustály pokles záujmu žiakov o prírodovedné odbory vnímame ako vážnu hrozbu pre Slovensko. Tento trend, a ním aj nedostatok technicky a prírodovedne vzdelaných absolventov, dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje ekonomický rozvoj Slovenska a jeho konkurencieschop­nosť,“ vyjadril sa Frank Held, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer.

V Čechách je do projektu zapojených viac ako 1300 žiakov, takmer 120 učiteľov a 5 firiem. Na Slovensku je do projektu zapojených 340 žiakov, 15 učiteľov a jedna firma.

V projekte „Veda má budúcnosť“ si môžu študenti vyskúšať jeden pracovný deň vo firme, naučia sa napísať si životopis a vyskúšajú si pracovný pohovor, alebo sa stretnú s vedeckými pracovníkmi so Slovenska, či Čiech.

Učitelia zapojení do projektu „Veda má budúcnosť“ oceňujú predovšetkým prakticky prezentované možnosti rôznych typov povolania v oblastiach využívajúcich odbor chémie, biológie a fyziky.

Tri víťazné projekty

Prvé miesto získala Súkromná stredná škola veterinárna, Bullova 2, Bratislava. Projekt s názvom Inovácia umelého dokrmovania mláďat mal za cieľ dosiahnutie efektívnejšieho umelého dokrmovania mláďat cicavcov, zníženie úhynu pri umelom dokrmovaní, časové odbremenenie chovateľa.

„Toto víťazstvo sme vôbec neočakávali. Je to pre nás úžasné prekvapenie, sme z toho „mimo“. Motivuje nás to ešte viac do ďalšej práce. Keď niekto uzná dobrý nápad je to určite úspech. Myšlienka vznikla v triede 3. VET, konkrétne u Diany Mugrerovej. Čerpali sme najmä z našich vedomostí z praxe, skúseností zo Slobody zvierat, či u súkromných veterinárnych doktorov. Do budúcnosti nám už niekoľko veterinárnych ambulancií ponúklo finančnú spoluprácu. Vyrobíme prototyp a pôjdeme ho odskúšať do Slobody zvierat. Ak sa to uchytí a bude to fungovať, veľmi radi by sme posunuli tento projekt do sveta,“ vyjadrili sa víťazky tretieho ročníka zo SSŠV.

Druhému miestu sa tešila Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava. Projekt mal názov Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu. Rakovina hrubého čreva a konečníka je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim rakovinovým ochorením na svete. Cieľom projektu bolo vyvinúť a otestovať neinvazívnu metódu na diagnostiku kolorektálneho karcinómu. Ide o stanovenie metabolitu 5-hydroxy-L-tryptofánu v moči metódou HPLC po predchádzajúcej úprave vzorky. Projekt má globálny charakter.

Tretie miesto patrí Gymnáziu L. Sáru, Ladislava Sáru 1, Bratislava, s projektom Klimatické zmeny. Cieľom projektu bol: Problematika klimatických zmien na Zemi, vysvetlenie pojmov: klimatické zmeny, Globálne otepľovanie, klimatológia, ochrana ŽP. Sprístupnenie problému klimatických zmien mladším žiakom formou prezentácie a jednoduchých aktivít.

Kritériá výberu víťazného projektu do finálneho kola:

  • Originalita – Malo ísť o originálny projekt, teda nie projekt prevzatý zo školy, webu a pod.
  • Inovatívnosť – projekt by sa mal usilovať o zmenu, zlepšenie súčasnej situácie vo vašom okolí alebo v oblasti, v ktorej sa pohybujete
  • Prínos projektu a všeobecná realizovateľnosť – neznamená len v rámci školy, ale prínos pre spoločnosť a podporu vedy ako takej
  • Tímovosť – cieľom bolo vybrať taký projekt, na ktorom sa zhodne a spolupracuje väčší počet žiakov z triedy
  • Hodnotenie verejnosti – pre jednotlivé projekty je možné získať podporu širšej verejnosti prostredníctvom medializácia projektu v rámci mediálnych kanálov projektu Veda má budúcnosť

Odbornú porotu v roku 2015 tvorili členovia: Zástupkyňa Akadémie vied SR – Mária Matulová Zástupcovia organizácie AISIS – Radim Zabadal / projektový manažér AISIS Zástupcovia firmy Bayer – Vladimír Fúzik / vedúci obchodu Bayer CropScience ČR/SR

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM