Vagus zatvára kaviareň Dobre&Dobré

Značku si občianske združenie ponechá, rovnako ako aj jej filozofiu. Ľudia bez domova budú pod týmto názvom predávať jedlo napríklad na príležitostných trhoch.

Občianske združenie Vagus ukončilo prevádzku kaviarne Dobre&Dobré, ktorá mala za cieľ zapájať ľudí bez domova do pracovného procesu. Bratislava24.sk informoval Sergej Kára, projektový riaditeľ OZ Vagus.

Ľudia bez domova

„Hlavným dôvodom je fakt, že fungovanie kaviarne bolo treba z viacerých dôvodov dotovať a my sme sa rozhodli, že to obmedzené množstvo zdrojov, ktoré máme, presmerujeme radšej do našich kľúčových aktivít, najmä do práce s ľuďmi bez domova v teréne, iných integračných projektov a do nového projektu zameraného na ukočenie bezdomovectva vďaka bývaniu,“ uviedol projektový riaditeľ Vagusu Sergej Kára. Občianske združenie sa venuje odbornej pomoci ľuďom bez domova priamo v uliciach, a tiež v dennom centre Domec.

Kára uviedol tri dôvody, prečo bola prevádzka kaviarne ďalej neudržateľná. „V prvom rade boli naše náklady vyššie ako majú iné kaviarne, keďže ľudia v integračnom zamestnávaní potrebujú podporu ďaľších pracovníkov. Ďalším dôvodom je, že kaviarenská prevádzka, ktorá zamestnáva ľudí v plnej miere legálne a riadne platí sociálne a zdravotné odvody, je v Bratislave len ťažko konkurencieschopná. Tretím problémom je, že aj napriek inovatívnosti nášho projektu neexistuje žiadna systematická podpora podobného zamestnávania zo strany štátu či mesta,“ hovorí Kára.

Ako doplnil, za posledné mesiace sa Vagusu nepodarilo nájsť partnera zo súkromného sektora, ktorý by pokryl tieto priebežné straty.

Filozofia zostáva

Napriek tomu považujú tento projekt za úspešný. „Za tri roky života tejto kaviarne sa nám podarilo dostať z ulice a integrovať do spoločnosti viacerých ľudí, a hlavne sa nám podarilo dokázať, že zamestnávanie ľudí bez domova je možné a má zmysel. Tisícom našich zákazníkov sme pomohli odbúrať predsudky voči ľuďom bez domova,“ zhodnotil Kára.

Značku Dobre&Dobré si občianske združenie ponechá, rovnako ako aj jej filozofiu. Ľudia bez domova budú pod týmto názvom predávať jedlo napríklad na príležitostných trhoch. Zároveň bude Vagus hľadať nové možnosti ako zamestnávať ľudí bez domova v iných sociálno-podnikateľských zámeroch.

Dobre&Dobré

Tím OZ Vagus pomáha tisíckam ľudí bez domova od roku 2011. Sociálni pracovníci OZ Vagus pomáhajú ľuďom bez domova získať a udržať si prácu, bývanie či zbaviť sa dlhov. Výsledkom sú desiatky dlhodobo zamestnaných s pozitívnym integračným výsledkom.

Tento a iné problémy OZ Vagus rieši vďaka kľúčovému projektu denného centra DOMEC. Každý deň ho navštívi 80, v mrazoch až 100 ľudí. Všetci získajú odborné poradenstvo a ľudský prístup. Skúsení zamestnanci združenia sa usilujú zmeniť ich sociálnu situáciu. Robia to profesionálne, s láskou a výsledkami.

Pomoc človeku bez domova totiž nepredstavuje iba jedlo a šatstvo. Ozajstná pomoc znamená dlhodobé poradenstvo so zamestnávaním, vďaka ktorému sa ľudia bez domova môžu z ulice vrátiť do plnohodnotného rodinného a pracovného života.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame