Maros Palesch Rôzne

V školách Bratislavskej župy maturuje vyše 4 500 žiakov

Písomné maturitné skúšky v Bratislavskom samosprávnom kraji absolvuje tento týždeň 4 518 študentov stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Z toho 1 321 žiakov ich absolvuje na gymnáziách a 3 197 na stredných odborných školách. Kto

Aj v tomto roku žiaci vybraných škôl maturujú elektronickou formou. Do projektu Maturita on-line je na Slovensku zapojených celkom 12 stredných škôl, z toho štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy. Ide o Gymnázium Ladislava Novomeského (Tomášikova 2), SPŠ elektrotechnickú (K. Adlera 5), SPŠ elektrotechnická (Hálova 16) a SPŠ elektrotechnická (Zochova 9).

Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 60 stredných škôl, z toho 39 stredných odborných škôl, 15 gymnázií, dve konzervatóriá a štyri spojené školy. Pracuje na nich takmer 3 300 zamestnancov a študuje viac ako 22 000 žiakov.

Písomné maturitné skúšky na stredných školách prebiehajú od 15. do 18. marca. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční od 16. mája do 3. júna.

Zdroj: BSK, Iveta Tyšlerová

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie