Kultúra

Užite si piknik ako spred 100 rokov v Medickej záhrade

V Medickej záhrade sa prenesiete v čase o pomyselných 100 rokov do minulosti. Vytiahnite košíky a deky a príďte na Bratislavský dobový piknik.

Ilustračný obrázok k článku Užite si piknik ako spred 100 rokov v Medickej záhrade
5
Galéria
Zdroj: OZ Swingmánia

Deky po babič­ke, piknikové ko­šíky, termoska s ká­vou, bedminton či hli­nené guličky. Pre mno­hých z nás už dáv­no zabudnutá nos­talgia minulos­ti. A práve do týchto časov sa chcú vrátiť organizátori Bratislavského dobového pikniku, ktorý zasadili do obdobia prvej polovice minulého storočia a do krásneho prostredia Medickej záhrady.

O 100 rokov späť

Medická záhrada sa v sobotu 24. júna od 12:00 do 21:00 hod. prenesie v čase o pomyselných 100 rokov do minulosti a piknik inšpirovaný obdobím rokov 1900 až 1950 privíta návštevníkov programom plným autentických hudobných zoskupení, možnosťou nechať si spraviť dobovú vizáž, fotoateliérom či večernou tančiarňou pod hviezdami v duchu swingu.

„Myšlienku na veľký c­elomestský dobový piknik sme no­sili v hlave už ni­ekoľko rokov a ten­to rok sa ju k­onečne podari­lo vďaka  partnerom aj zre­alizovať. Pre náv­števníkov sme pri­pravili vysoko kva­litný program po­čas celého dňa," prezradila jedna z organizátoriek podujatia Jana Dekánková z ob­čianskeho zdru­ženia Swingmá­nia.

Módne prehliadky

Na doplnenie do­bovej atmosfé­ry budú počas dňa dve m­ódne prehliad­ky historických a originálnych o­devov z obdobi­a rokov 1900 až 1950 a p­ristavené budú aj vintage motorizované bi­cykle od výrob­cov Furka Motor­s. 

Taktiež bude pre zá­ujemcov pripra­vená aj zóna pre­mien, kde náv­števníkov upra­via dámy z KVH Zo­lium do dobovej vi­záže a nakoniec sa môžu odfotiť vo fo­tokútiku a od­niesť si domov ta­kúto milú pami­atku.

Veľmi dôležitou myšlienkou Bratislavského do­bového pikniku je edukácia o his­tórii Bratislavy a do­brovoľná zbier­ka na obnovu jed­nej z historic­kých pamiatok Bra­tislavy. Komplet­ný program si môžete pozrieť na facebookovej stránke podujatia. Vstup na piknik je zdarma.

Ilustračný obrázok

Dobový piknik
5
Galéria
Zdroj: OZ Swingmánia
Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM