Ústav experimentálnej onkológie SAV oslavuje 70. výročie založenia

Ústav experimentálnej onkológie SAV si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia. Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis NEOPLASMA, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie vedecké časopisy vydávané na Slovensku.

Ilustračný obrázok k článku Ústav experimentálnej onkológie SAV oslavuje 70. výročie založenia
Zdroj: TASR

Ústav experimentálnej onkológie (ÚEO) Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia, dosiahol počas svojej existencie významné výsledky vo výskume.

Úspešne spolupracuje s poprednými onkologickými inštitúciami na Slovensku a má širokú spoluprácu s vedcami v Európe i v zámorí.

„Svojimi výskumnými aktivitami v oblasti molekulárnej biológie a genetiky nádorových ochorení ústav prispel významnou mierou k zlepšeniu diagnostiky a liečby rakoviny. Vychoval mnoho renomovaných vedcov a lekárom na Slovensku priblížil princípy molekulárnej podstaty nádorových ochorení,“ konštatovala pri príležitosti jubilea ÚEO SAV členka vedeckej rady ústavu Soňa Čierniková.

Súčasne vyzdvihla, že výsledkom dlhodobej a intenzívnej spolupráce ÚEO SAV s dvoma významnými inštitúciami – Národným onkologickým ústavom a Onkologickým ústavom svätej Alžbety v Bratislave – je klinicky orientovaný výskum, ktorý zohráva dôležitú úlohu v boji proti rakovine.

Najkvalitnejší vedecký časopis

Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis NEOPLASMA, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie vedecké časopisy vydávané na Slovensku.

„Na našom pracovisku boli etablované molekulárno-genetické metódy pre zistenie zvýšeného rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníkov, vaječníkov a štítnej žľazy. Vypracované postupy boli odovzdané do klinickej praxe, kde slúžia na včasné odhalenie predispozície k nádorovému ochoreniu,“ uviedla Čierniková.

Uznávané pracovisko

Ústav experimentálnej onkológie sa počas 70 rokov svojho pôsobenia zaradil medzi svetom uznávané pracoviská. Je členom výberovej Organizácie európskych onkologických ústavov, kde sa koordinuje onkologický výskum v Európe.

V minulosti ústav úzko spolupracoval s medzinárodnou Úniou boja proti rakovine (ÚICC) a so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) najmä pri sledovaní vývoja chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory.

„Vedeckí pracovníci ústavu spolupracujú s vedcami z USA, Belgicka, Švédska, Veľkej Británie, Nórska, Fínska, Nemecka, Talianska, Holandska, Francúzska, Rakúska, Švajčiarska i Brazílie. Vedci zo SR spolupracujú napríklad s onkologickými výskumnými pracoviskami v Bethesde v USA, v Manchestri vo Veľkej Británii, s Univerzitou v Stockholme a inými. Spolupráca sa realizuje formou pracovných stáží a spoločných bilaterálnych a multilaterálnych grantových projektov,“ vysvetlila vedecká tajomníčka ÚEO SAV Alena Gábelová.

Ako ďalej uviedla, mnohí vedeckí pracovníci jubilujúceho ústavu boli, alebo sú zapojení do riešenia rôznych projektov a programov Európskej únie, či pôsobia v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov a sú nositeľmi radu domácich a medzinárodných ocenení.

Čítajte aj: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied oslavuje 70 rokov

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR