Maros Palesch Rôzne

Univerzita Komenského má piatich nových prorektorov

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil v stredu, 9. februára, návrhy rektora UK Karola Mičietu na vymenovanie piatich nových prorektorov UK.

Pozíciu prorektorky pre legislatívu bude zastávať Mária Patakyová z Právnickej fakulty UK. Do 31. januára bola vo funkcii prodekanky pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku.

Prorektorom UK pre informačné technológie sa stal vedúci Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK Ján Turňa. Ten od roku 2007 zároveň zastáva post riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR a je členom viacerých vedeckých a odborných spoločností.

Na pozíciu prorektora UK pre medzinárodné vzťahy schválil Akademický senát Ľudomíra Šlahora z Fakulty managementu, ktorý od roku 2007 zastáva na spomínanej fakulte pozíciu prodekana pre vedu a výskum. Šlahor má za sebou dlhoročnú prax v popredných finančných inštitúciách na Slovensku i vo Švajčiarsku.

Do nového vedenia UK sa dostal aj riaditeľ Chemického ústavu PriF UK Ivan Ostrovský. Ten bude v nasledujúcom období vykonávať funkciu prorektora pre rozvoj. V rokoch 1997–2006 pôsobil ako prorektor UK pre rozvoj. Zároveň je členom Valného zhromaždenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry.

Prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva v Martine Dušan Meško z Jesseniovej lekárskej fakulty bude po novom prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Meško od roku 2008 pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor telovýchovné lekárstvo.

V novom vedení zotrvá aj doterajší prorektor UK pre študijné veci Ján Pekár, ktorý pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na poste prorektora je od 1. novembra 2008.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM