Maros Palesch Rôzne

Svetový deň vody sa týka nás všetkých

Mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti si Slovensko pripomenie už 22. marca. Tento deň je vyhlásený ako Svetový deň vody. V tomto roku sa upriamuje pozornosť na celosvetový nárast koncentrácie

„Myslím si, že možno už o 50 rokov sa vo svete budú viesť vojny nie pre ropu alebo diamanty, ale pre vodu. Toto si musíme uvedomiť práve dnes, v čase dostatku tejto tekutiny a začať sa podľa toho aj správať“, povedal minister životného prostredia SR József Nagy, a dodal: „Výber tohtoročnej témy Svetového dňa vody preto nie je náhodný. Je veľmi aktuálny. Tri štvrtiny našej planéty pokrýva voda, ale iba 1% z tohto množstva je vhodné na pitie. Za posledných 20 rokov sa pritom celosvetová spotreba vody zvýšila 4-násobne.“ Situácia v zásobovaní pitnou vodou na Slovensku je pomerne dobrá. Z verejného vodovodu je pitnou vodou zásobených 86,3% obyvateľov Slovenska a takmer 80% sídiel má vybudovaný vodovod. Sú ale aj oblasti, v ktorých Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami EÚ. Podľa prieskumov, v roku 2009 iba 59,4% z celkového počtu obyvateľov SR bývalo v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu. Náš záväzok voči EÚ hovorí, že do roku 2015 je potrebné odkanalizovať všetky obce nad 2000 obyvateľov a dosiahnuť „dobrý stav vôd.“ Na to už máme pripravený tzv. Vodný plán Slovenska, ktorý je základom novej vodnej politiky na Slovensku.

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností a Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku už 16. ročník celoslovenskej odbornej konferencie k Svetovému dňu vody. Konferencia bude v utorok 22.marca 2011 v Bratislave, pod záštitou ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya. Program odbornej časti konferencie je venovaný vodnému hospodárstvu, urbanizácii miest a odkanalizovaniu území, ako aj súvislostiam medzi vodou a zdravím. Na konferencii minister životného prostredia SR odovzdá aj ocenenia pracovníkom rezortu vodného hospodárstva. Rezortné organizácie, spadajúce pod Ministerstvo životného prostredia, pripravili rôzne podujatia a aktivity. „Spomenul by som napríklad Deň otvorených dverí Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu, premietanie víťazných filmov z minuloročného medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, pre žiakov základných a stredných škôl v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Rôznymi aktivitami, diskusiami či výstavami prispeli aj Krajské a okresné úrady životného prostredia po celom Slovensku. Bratislavčania môžu diskutovať na tému Odpadová voda ako zdroj energie či pozrieť výstavu Žena a voda, ktoré pripravila Bratislavská vodárenská spoločnosť. Zoznam všetkých aktivít a podujatí nájdete na internetovej stránke ministerstva www.enviro.gov.sk“, dodáva minister.

V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN deň 22. marec za Svetový deň vody. Téma podujatia sa každoročne mení. Svetový deň vody je kľúčovým pre zameranie pozornosti na identifikáciu problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na organizácii osláv Svetového dňa vody. 22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

Zdroj: MŽP SR, Beatrice Hudáková

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie