Súťaž na požičiavanie bicyklov

Slovenská metropola má záujem zaviesť automatický systém požičiavania bicyklov, a preto vyhlásila súťaž návrhov na poskytovanie tejto služby pre Bratislavčanov, ale i návštevníkov mesta.

Maros Palesch

Záujemcovia o účasť v súťaži nájdu podrobné informácie na oficiálnej stránke mesta, v časti Transparentné mesto – Obstarávania, alebo aj vo front office bratislavského magistrátu. Záväzné prihlášky do súťaže je možné posielať najneskôr do 27. apríla t.r., pričom súťažiaci musí napríklad preukázať spôsob pokrytia prevádzkových nákladov, garancie súvisiace s údržbou a prevádzkou systému minimálne 11 staníc, stojany o počte 10 bicyklov. O definitívnom víťazovi súťaže rozhodnú mestskí poslanci na základe odporúčania výberovej komisie.

Bratislavská samospráva chce prvú etapu projektu požičiavania bicyklov spustiť počas letných mesiacov tohto roku, pričom v I. etape (júl –august 2012) bude vybudovaných prvých osem cyklostaníc. Pôjde o lokalitu Štefánikovho a Hviezdoslavovho námestia, miesto pri Novom moste, Sade Janka Kráľa, Karloveskom ramene či pri obchodných centrách Aupark, Eurovea a River Park.

V II. etape (apríl 2013) by sa systém rozšíril o ďalšie tri kontaktné miesta, a to na Poštovej ulici, pred Ekonomickou univerzitou v Petržalke a na parkovisku Železná studnička. Uličné požičiavanie bicyklov bude mať neobmedzenú, celoročnú prevádzku a pôjde o špeciálne upravené bicykle chránené proti rozmontovaniu, resp. poškodeniu.

Podpora cyklistickej dopravy je pre vedenie mesta jednou z priorít a v tohtoročnom rozpočte bolo vyčlenených na budovanie nových, rozširovanie existujúcich trás 491-tisíc eur. V nadchádzajúcich mesiacoch je cieľom magistrátu dokončenie už rozostavaných úsekov z predchádzajúceho roka, dokončenie Viedenskej a Košickej cesty či vyznačenie prvého historického cyklookruhu v širšom centre mesta. Medzi ďalšie priority patrí napríklad prepojenie mosta Apollo, Starého a Nového mosta po dunajskom nábreží. Cyklistická doprava je jedným zo spôsobov, ako môže bratislavská samospráva riešiť jeden z najvážnejších problémov mesta, a tým je zahustená doprava i výrazný nedostatok parkovacích miest.

Zdroj: Magistrát Bratislavy, Ľubomír Andrassy

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.