Od Vás

Študentka dostala pokutu napriek tomu, že sa preukázala platným cestovným lístkom

Nefungujúce označovače, automaty, ktoré nevydávajú v spojení s nekompromisným revízorom dokážu "zlepšiť" deň každému z nás.

Ilustračný obrázok k článku Študentka dostala pokutu napriek tomu, že sa preukázala platným cestovným lístkom
4
Galéria

Mladým študentom z Piešťan pred pár dňami „spríjemnil“* bratislavský revízor deň pozornosťou vo forme pokuty. „Po prestupe sme si chceli cvaknúť pre istotu aj druhý lístok, ale prístroj nešiel. Zastihol nás revízor a ako prvý sme mu ukázali neoznačený lístok. Potom sme sa mu snažili ukázať aj označený. Spytovali sme sa, či ten nestačí. Ani sa naň nepozrel a povedal, že nie a dal nám pokutu,“* opisuje návštevníčka hlavného mesta skúsenosť s bratislavskou MHD na sociálnej sieti (opis celej príhody nájdete pod článkom).

  1. ak označovač nefunguje, oznámte to vodičovi vozidla
  2. všetky cestovné lístky na jednu cestu sú prestupné, teda aj 15-minútový

„Pred výjazdom vozidiel MHD do premávky sa kontrolujú všetky vozidlá, či fungujú označovače na cestovné lístky. Počas dňa môže nastať problém, odporúčame preto cestujúcim, aby použili najbližší označovač aj v zmysle Prepravného poriadku IDS BK a v prípade, že by ani ten nefungoval, to ihneď nahlásili vodičovi, ktorý sa skontaktuje s dispečingom DPB, a. s.,“ radí hovorkyňa DPB, a. s. Adriana Volfová.

V prípade, že označovač cestujúcemu neoznačí lístok správne, mal by ihneď kontaktovať vodiča a upozorniť ho na túto situáciu.

Ten podľa hovorkyne zaznamená túto chybu vo svojom palubnom počítači a nahlási ju na dispečing DPB, a. s. Ak sa situácia dá vyriešiť reštartom systému, vozidlo pokračuje ďalej v premávke, v opačnom prípade je stiahnuté do vozovne a nahradené iným vozidlom.

V prípade, ak v spoji vykonáva kontrolu revízor, treba túto skutočnosť oznámiť jemu. Ten má povinnosť skontrolovať funkčnosť označovača opätovným označením kontrolného lístka a zistiť tak jeho funkčnosť.

Reklamácia pokuty

Mladej študentke odporúčame napísať sťažnosť a zároveň žiadosť o prešetrenie postupu revízora. Z údajov na lístkoch sa dá presne zistiť kedy, kde a v ktorom vozidle bol lístok označený, rovnako aj, či bol označovač v čase revízie nefunkčný.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa a musí byť podpísaná.

Z podanej sťažnosti musí byť zrejmý predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha, a preto je potrebné uvádzať predovšetkým:

• miesto udalosti (názov zastávky, ulice, smer jazdy linky a pod.)

• čas udalosti (dátum, hodina, minúta)

• číslo linky a prípadne aj štvormiestne evidenčné číslo vozidla

• popis udalosti

• ak je to možné aj identifikačné údaje svedka udalosti

• ďalšie údaje, ktoré je sťažovateľ ochotný a schopný k udalosti uviesť (zdroj: DPB, a. s.)

Reklamáciu zašlite na adresu:

Dopravný podnik Bratislava a. s.

Oddelenie kontroly

Olejkárska 1

814 52 Bratislava 1

e-mail: vnutorna.kontrola@dpb.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete TU.

DPB je povinný reklamáciu vybaviť do 30 pracovných dní odo dňa jej podania.

Ilustračný obrázok

Zdroj: Facebook
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie