Staré Mesto začalo odstraňovať bývalé telefónne búdky

Staré Mesto postupne odstraňuje 49 kusov bývalých telefónnych kabín. Tie sú podľa rozhodnutia stavebného úradu čiernymi stavbami.

Ilustračný obrázok k článku Staré Mesto začalo odstraňovať bývalé telefónne búdky
Zdroj: Bratislava - Staré Mesto

Bratislavské Staré Mesto pokračuje v odstraňovaní čiernych stavieb, konkrétne bývalých telefónnych búdok. Tie v súčasnosti slúžia ako nosiče nepovolených obojstranných reklamných stavieb typu Citylight. Informovala o tom staromestská hovorkyňa Nora Gubková.

Odstraňovanie sa podľa rozhodnutia stavebného úradu týka celkovo 49 takýchto nosičov, z ktorých šesť už bolo začiatkom týždňa odstránených, napríklad z Námestia SNP. Zvyšné nefunkčné telefónne búdky by mali byť postupne odstraňované do konca mája budúceho roka. Celkové náklady na ich odstránenie boli podľa hovorkyne vyčíslené na takmer 20 000 eur a mestská časť si uplatní ich úhradu u povinnej osoby.

„Napriek zdĺhavému procesu doručovania rozhodnutí na ostrov Dominika sa podarilo vec dotiahnuť do konca a tento týždeň začali Technické služby Starého Mesta s prvou etapou odstraňovania týchto nelegálnych reklamných stavieb,“ skonštatoval staromestský starosta Radoslav Števčík.

Zdĺhavý proces

Konanie o dodatočnej legalizácii alebo odstránení stavby sa začalo ešte v roku 2013. Obnovené bolo začiatkom apríla 2016, keď stavebný úrad vyzval vlastníka nefunkčných telefónnych búdok, aby preukázal vzťah k dotknutým pozemkom a predložil záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Výzva bola doručená 30. mája 2016. V nej stavebný úrad okrem iného upozornil, že ak v určenej lehote nepredloží požadované doklady, alebo sa na ich podklade preukáže rozpor s verejným záujmom, bude nariadené odstránenie nepovolených reklamných stavieb.

Konanie bolo prerušené až do augusta 2016, keď stavebný úrad oznámil účastníkom konania začatie konania na odstránenie nepovolených reklamných stavieb. Keďže v zákonnej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky, úrad v polovici decembra rozhodol o odstránení stavieb.

Rozhodnutie však bolo potrebné doručiť na ostrov Dominika, kde je uvádzaná korešpondenčná adresa majiteľa reklamných stavieb, a tak právoplatnosť nadobudlo začiatkom apríla 2017 a vykonateľným sa stalo 9. mája. „Keďže vlastník nepovolených stavieb nepristúpil k ich odstráneniu, podpísala mestská časť 3. októbra zmluvu o náhradnom výkone rozhodnutia,“ dodala Gubková.

Zdroj: TASR

Odporúčame