Maros Palesch Rôzne

Staré Mesto sprísňuje kontroly psov

Vo februári platil v Starom Meste generálny pardon pre všetkých majiteľov psov. Tí, kto si dovtedy nesplnili zákonné povinnosti, mohli svojho psa bez sankcie zaevidovať na miestnom úrade. V marci a aj v nasledujúcich mesiacoch čakajú na psičkárov roz

„Kontroly budú častejšie a prísnejšie a previnilcov budeme zverejňovať. Poriadok jednoducho musí byť,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Dnes, 16. marca, vyrazili do staromestských ulíc štyri hliadky mestskej polície, ktoré spolu so zamestnancami miestneho úradu kontrolovali, či majitelia majú svojho psa zaregistrovaného a či zaplatili aj daň.

Kontrolné hliadky sa aj v budúcnosti budú pohybovať po celom území Starého Mesta. Napríklad dnes, v okolí Horského parku, skontrolovala hliadka počas jednej hodiny piatich majiteľov psov, pričom jeden z nich nemal pri sebe evidenčnú známku psa a po nahlásení osobných údajov bez vysvetlenia odišiel. Mestská polícia prípad zaznamenala a postúpila miestnemu úradu na došetrenie. Majiteľ nezaregistrovaného psa môže dostať v správnom konaní pokutu až do výšky 165 eur.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto eviduje k 28. februáru 2011 celkovo 2073 psov (rok pred tým to bolo 1928), čo predstavuje nárast o 7,5 %. Takmer osemsto majiteľov daň nemuselo zaplatiť. Ide o dôchodcov a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Majitelia psov zaplatili k tomu istému dátumu na dani celkovo 39 494,71 eur (rok pred tým to bolo 35 501,16 eur), čo prestavuje nárast o 11,2 %.

Zdroj: MČ Bratislava – Staré Mesto, Tomáš HALÁN

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie