Staré Mesto chce na Brnianskej zachovať zástavbu rodinných domov. Vyhlásilo preto stavebnú uzáveru

Samospráva sa pre spracovanie územného plánu zóny rozhodla aj v súvislosti so zvýšeným záujmom investorov v okolí Brnianskej ulice a o prestavby rodinných domov na bytové domy.

Ilustračný obrázok k článku Staré Mesto chce na Brnianskej zachovať zástavbu rodinných domov. Vyhlásilo preto stavebnú uzáveru
Zdroj: Bratislava - Staré Mesto

Bratislavské Staré Mesto požiadalo o vyhlásenie stavebnej uzávery pre zónu Brnianska – Patrónka. Dôvodom je spracúvanie územného plánu zóny (ÚPZ) pre túto lokalitu. Ten je možné v súčasnosti pripomienkovať. Celý proces obstarávania by mal byť dokončený v prvej polovici budúceho roka.

Lokalita rodinných domov

„Vzhľadom na predchádzajúcu skúsenosť pri obstarávaní územného plánu zóny Chalupkova, keď sa novými konaniami stále menil pôvodný plán, sa mestská časť rozhodla požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery,“ vysvetlil starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Samospráva sa pre spracovanie predmetného územného plánu zóny rozhodla aj v súvislosti so zvýšeným záujmom investorov v okolí Brnianskej ulice a o prestavby rodinných domov na bytové domy. Časť riešeného územia sa pritom nachádza v Pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť. Pre predmetné územie je spracovaný územný plán hlavného mesta z roku 2007, ktorý však podľa samosprávy nemá potrebnú podrobnosť a jednoznačnosť regulatívov.

„Mestská časť preto iniciovala obstarávanie územného plánu zóny Brnianska – Patrónka v snahe zachovať pre toto územie typickú zástavbu rodinných domov a vytvorenie jednoznačnej a podrobnej regulácie pre dané územie,“ odôvodnil Števčík. Následne po spracovaní a schválení ÚPZ bude možné spojiť stavebné a územné konanie, čím sa urýchli proces povoľovania výstavby.

Územný plán zóny Brnianska – Patrónka sa týka územia s rozlohou takmer 60 hektárov. Predmetná lokalita je z juhovýchodu ohraničená Hroboňovou ulicou a z juhozápadu ulicami Lovinského, Pri Habanskom mlyne a Lamačská cesta. Na severozápade je vymedzené Mlynskou dolinou a Cestou na Červený most a zo severovýchodu katastrálnym územím Starého Mesta.

Mestská časť zároveň ukončila obstarávanie na spracovateľa územného plánu zóny CMO-Severovýchod, ktoré bolo už v minulosti pozastavené.

Zdroj: TASR