Seniori a invalidi v Ružinove môžu žiadať o príspevok na dopravu

Samospráva v Ružinove sa snaží uľahčiť život seniorom a invalidným dôchodcov, a to najmä v rámci prístupu k lekárskej starostlivosti a sociálnej služby v dennom stacionári.

Ilustračný obrázok k článku Seniori a invalidi v Ružinove môžu žiadať o príspevok na dopravu
Zdroj: TASR

Miestny úrad môžu seniori požiadať o príspevok na dopravu. Ten schválili ružinovskí poslanci na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Predpokladané náklady na tento rok sa odhadujú vo výške 2 000 eur.

Príspevok na dopravu

Mestská časť uvádza, že na jej území žije približne 17 534 seniorov, čo je 25 percent z celkového počtu 71 000 obyvateľov. Počet invalidných dôchodcov je podľa údajov Sociálnej poisťovne 1 813.

„Práve títo občania sa opakovane obracali na odbor sociálnych vecí miestneho úradu s požiadavkami týkajúcimi sa tzv. sociálneho taxíka,“ približuje samospráva. Išlo najmä o prípady, keď sa im náhle zhoršil zdravotný stav, alebo keď boli odkázaní cestovať za komplexnými vyšetreniami do vzdialenejších nemocníc.

Schválený príspevok na dopravu má tri kategórie, podľa mesačného príjmu žiadateľa. Nárok na príspevok vo výške troch eur na jednu jazdu má senior, resp. invalidný dôchodca s mesačným príjmom nižším ako 305 eur.

Cestovanie

Druhú kategóriu tvoria tí, ktorí majú príjem medzi 305,01 eura a 415 eurami. V takomto prípade majú nárok na príspevok vo výške 2,50 eura za jazdu.

Tretia kategória predstavuje príspevok vo výške dvoch eur na jednu jazdu pre tých, ktorí majú mesačný príjem vyšší ako 415,01 eura.

„Príspevok na dopravu sa vypláca osobe alebo ňou splnomocnenej osobe spätne, jedenkrát za štvrťrok, a to do 30 dní po doložení dokladov za konkrétny štvrťrok,“ približuje mestská časť. Mestská časť má predbežne v pláne na budúci rok sumu na príspevok zvýšiť. Tá sa pre rok 2019 odhaduje na 4 000 eur.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR