Saleziáni chystajú premenu mládežníckeho strediska v Ružinove. Vznikne tam i telocvičňa

V Ružinove by mali pribudnúť nové plochy pre športových nadšencov. Situované budú v priestoroch oratória - mládežníckeho strediska na Miletičovej ulici.

Mládežnícke stredisko pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici čaká zmena. Saleziáni don Bosca plánujú premeniť tieto priestory na nové športoviská.

Vyhlásili preto architektonickú súťaž, v rámci ktorej hľadali najideálnejšie riešenie na využitie spomínaného miesta. Súťaže sa zúčastnilo 13 architekto­nických štúdií, medzi ktorými boli zabehnuté ateliéry aj čerství absolventi univerzít.

Víťazný návrh

Spomedzi predložených návrhov vybrala porota za víťazný návrh štúdia n/a. Ten podľa poroty najlepšie korešpondoval s predstavami vyhlasovateľa – saleziánov.

„Fasáda prízemného podlažia novonavrhovanej budovy je priebežná s fasádou existujúcej budovy. Herná plocha sa nachádza v úrovni parteru, ktorý je presklený na obidvoch dlhších stranách a umožňuje priehľad ulica-dvor. Presah druhého nadzemného podlažia vytvára hľadisko popri pozdĺžnych stranách ihriska a zároveň krytý exteriér voči dvoru aj voči ulici,“ zhodnotila porota.

Víťazné štúdio bude v najbližších dňoch vyzvané na podrobnejšiu spoluprácu. V rámci nej sa bude riešiť dopracovanie návrhu podľa pripomienok vyhlasovateľa a spracovanie ďalších projektových fáz, aby sa projekt mohol v dohľadnom čase začať realizovať.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame