Maros Palesch Rôzne

Rekonštrukcia na Smolníckej ulici je hotová

Zariadenie opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto, prešlo kompletnou rekonštrukciou.

Zároveň popri rekonštrukcii bola budova nadstavená o jedno podlažie a pribudla i prístavba do výšky troch nadzemných podlaží. Zariadenie, ktoré je súčasťou zariadenia pre seniorov Gerium tak zvýšilo svoju kapacitu z 34 na 64 lôžok.

Vybudovaním Zariadenia pre seniorov ako nadstavby a prístavby ZOS na Smolníckej ulici sa zvýšila úroveň poskytovaných služieb humanizáciou prostredia v rekonštruovanej a pristavanej časti budovy. Pre 64 bratislavských seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, tak vznikli podmienky pre dôstojné a pokojné prežitie jesene života.

Práce na rekonštrukcii sa začali v októbri 2009, náklady predstavujú sumu 1 793 568 € s DPH (suma je vrátane rekonštrukcie, nadstavby a prístavby a vrátane vstavaného nábytku.) Projekčne stavbu pripravila architektonická kancelária MS – pro, dodávateľom stavby bol víťaz verejnej súťaže spoločnosť OTYK invest s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Gerium má dve organizačné súčasti: Zariadenie pre seniorov nachádzajúce sa na ulici Pri trati 47 v mestskej časti Podunajské Biskupice a Zariadenie opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici č.3 v Ružinove. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázaní na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 24 hodinová opatrovateľská a ošetrovateľská pomoc, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie.

Zdroj: Magistrát hl. m. SR Bratislavy

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM