Maros Palesch Rôzne

Prideľovanie mestských bytov pod verejnou kontrolou

BRATISLAVA, 29.06.2011. Na základe rozhodnutia bratislavského primátora Milana Ftáčnika otvorila slovenská metropola rozhodovanie o prideľovaní mestských bytov verejnej kontrole. Každý štvrťrok tak poslanci mesta dostávajú informáciu o pridelených ná

Tento dokument je verejne prístupný aj na oficiálnej internetovej stránke mesta a obsahuje informáciu o žiadateľovi, jeho aktuálnej bytovej situácii, počte členov domácností či adrese prideleného bytu.

V druhom štvrťroku 2011 rozhodol primátor Milan Ftáčnik o pridelení bytu desiatim Bratislavčanom, pričom všetci boli evidovaní v poradovníku žiadateľov o nájomný byt. V piatich prípadoch išlo o pridelenie bytu v rámci projektu** „Dom mladej rodiny“** a v takom istom počte o byt zo samosprávneho programu „Dom pre starších občanov“. Mesto má dnes vo svojom bytovom fonde 961 bytov, z toho 399 je vyčlenených pre podporu mladých rodín a bratislavských seniorov.

Okrem otvorenia rozhodovania o pridelení bratislavských bytov pristúpila samospráva k sprísneniu pravidiel, za akých môže žiadateľ získať mestský byt. Žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v hlavnom meste SR minimálne po dobu 5 rokov a jeho mesačný príjem je vyšší ako 1,2 násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či rodinného domu. Všetky nové nájomné zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na obdobie 3 rokov, aby sa zabránilo pochybnému, neetickému obchodovaniu s mestskými bytmi. Každý nájomca je pred podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet mesta zábezpeku vo výške 3 mesačného predpísaného nájomného a súčasťou zmluvy je notárska zápisnica, ktorá umožňuje samospráve odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov v prípade, že si nájomca prestal plniť svoje povinnosti, napríklad prestal platiť nájomné.

Zdroj: Magistrát hl. m. SR Bratislava, Ľubomír ANDRASSY

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM