Alexandra Húsková Rôzne

Pri otvorení centra pokrstili bublinkami kufor plný vyrobených hračiek. Kufor je symbolom cestovania za rodinami, ktoré potrebujú pomoc

Slávnostné otvorenie prvého Centra včasnej intervencie v Bratislave sprevádzalo symbolické zbalenie kufra s hračkami. Ručne vyrobené hračky sú súčasťou výbavy odborníkov pri navštevovaní rodín, ktorým sa narodilo zdravotne znevýhodnené dieťatko. Ambasádorkou centier CVI je Andrea Pálffy-Belányi.

Ilustračný obrázok k článku Pri otvorení centra pokrstili bublinkami kufor plný vyrobených hračiek. Kufor je symbolom cestovania za rodinami, ktoré potrebujú pomoc
Zdroj: Dnes24.sk

Ročne sa na Slovensku narodí 55 000 detí. Dlhodobý trend ukazuje, že počet predčasne narodených detí sa štatisticky zvyšuje. Najohrozenejšou skupinou sú novorodenci s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g. V novorodeneckom veku umiera 55% týchto detí, alebo prežíva s vážnymi vývinovými poruchami.

Po Žiline a Prešove vzniká už aj v Bratislave Centrum včasnej intervencie (CVI), ktoré je pomocnou rukou pre rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Centrá s jedinečným záberom pomáhajú nielen deťom, ale aj rodičom a rodine ako celku, zvládnuť jednu z najťažších životných situácií.

„Narodenie dieťaťa považujem za najväčší zázrak a dar pre rodičov. Sú však chvíle, keď je radosť je prekrytá neočakávanými komplikáciami. Tie môžu nastať počas tehotenstva, pôrodu, alebo po narodení,“ vysvetľuje Ingrid Brűcknerová,pred­nostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP Bratislava.

Logo centra tvoria tri rôzne veľkosti písmena „C“, ktoré symbolicky znázorňujú tri osoby: dieťa – matka – otec. Najmenšie C predstavuje dieťa, stredné C matku, ktorá dieťa chráni a najväčšie C patrí otcovi, ktorý drží ochrannú ruku na obomi. Vzájomné usporiadanie písmen predstavuje rodinu.

Len dobre fungujúca rodina dokáže zvládnuť všetky problémy

Poradcovia Centra včasnej intervencie sú tu pre rodinu, aby ju podporovali v jej prirodzenom prostredí, preto pracujú hlavne v rodine, aby spolu s rodinou hľadali a objavovali odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré život prináša.

"Našim cieľom je sprevádzať rodinu v období nepriaznivej životnej situácie, napomáhať jej s prijatím a vyrovnávaním sa s novou životnou situáciou, poskytnúť rodine časovo dostupnú službu v jej prirodzenom prostredí, podporovať a stimulovať komplexný vývin dieťaťa, posilňovať jeho slabé a silné stránky ale aj pomáhať rodine orientovať sa v sociálnych a právnych systémoch,“ hovorí Erika Tichá, riaditeľka CVI Bratislava..

Bratislavské CVI bude spolupracovať nielen s odbornými ambulanciami v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, so všetkými lekármi z ambulancií pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, ale aj so všeobecnými lekármi pre deti a dorast.

Centrá včasnej intervencie pracujú nielen ambulantnou formou, ale je tu práve možnosť presunúť pomoc priamo do rodiny, kde sa dieťa cíti najlepšie a najbezpečnejšie. Zároveň pomôžu podporiť stabilitu rodiny.

Viac o práci centra si prečítajte tu: Načo kupujete drahé inkubátory a zachraňujete deti…keď potom nás pošlete domov a nikto nám nepomôže…?

„V súčasnosti je nás v centre šesť. Do rodiny dochádzame 2 krát do mesiaca. Z terajších skúseností je tento dvojtýždňový interval pre rodiny so staršími deťmi postačujúci. Iná situácia je u predčasne narodených detí, kde treba navštevovať rodinu častejšie. Pomáhame rodine v celom procese začlenenia dieťaťa do inštitúcie – ako napríklad nástup do materskej školy – kde sa staráme nielen dieťa ale sme nápomocní aj pedagógovi. Rovnako asistujeme na úrade pri vybavovaní kompenzačných pomôcok,“ vysvetľuje prácu centra Erika Tichá.

Interaktívne hračky sú dielom študentov z Katedry Liečebnej a špeciálnej pedagogiky UK, ktorí budú chodiť do centra aj na prax. CVI začína spoluprácu s Katedrou psychológie UK.

Kto môže vyhľadať služby centra?

Služby CVI Bratislava sú určené rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov veku. Aby mohli byť vytvorené podmienky pre dostupnosť, komplexnosť a prácu v rodine, sú klientmi CVI rodiny s trvalým bydliskom v rámci Bratislavského samosprávneho kra­ja.

V bratislavskom centre je aktuálne v starostlivosti 10 rodín s deťmi od 5 mesiacov do 5 rokov. Pracovníci evidujú veľký záujem a majú veľa čakajúcich rodín na zaradenie do starostlivosti. "Cieľom je postupné prijímanie rodín, aby nám zostal priestor na najmenšie detičky, predčasne narodené deti, ako aj na krízovú intervenciu,“ uviedla pre Bratislava24.sk Erika Tichá.

Centrá včasnej intervencie potrebujú odborníkov a silných partnerov

Nadácia SOCIA, ktorá patrí k zakladateľom vzniknutých centier CVI, uvítala novelu Zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá od 1. januára 2014 zaviedla novú sociálnu službu – včasnú intervenciu – po prvýkrát aj na Slovensku.

„Ihneď sme začali hľadať finančné zdroje, ktoré by pomohli zaviesť do praxe túto veľmi potrebnú službu pre rodiny s malými deťmi. Už v apríli 2014 sme začali realizovať projekt Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku vďaka silnej podpore dánskeho partnera Nadácie VELUX. V období rokov 2014 – 2017 investujeme do rozvoja včasnej intervencie na Slovensku viac ako 1 milión EUR z Nadácie VELUX ako aj z asignačného mechanizmu 2%,“ vysvetľuje Vladislav Matej, riaditeľ Nadácie SOCIA.

„V Českej republike, kde je dvojnásobný počet obyvateľov, existuje 43 takýchto centier. Na Slovensku by ich teda mohlo byť približne 20 až 21, aby sa mohla rozšíriť ich pôsobnosť aj do iných regiónov. Napríklad vo Vranove nad Topľou sme zaznamenali okolo 200 prípadov rodín, ktoré by potrebovali terénnu pomoc našich odborníkov,“ dodal Matej.

Otvoreniu centra pomohla aj Mestská časť Nové Mesto, kde na podnet poslankyne Kataríny Šebejovej a na návrh starostu Rudolfa Kusého zastupiteľstvo jednohlasne znížilo centru nájom za priestor o dve tretiny. Rovnako sa na vzniku podieľala aj pracovná skupina z Bratislavského samosprávneho kraja, do ktorého pôsobnosti táto forma sociálnej služby patrí.

Centrum sídli v budove na Hálkovej 11. Viac informácii nájdete na www.centravi.sk

Zdroj foto: BSK

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM