Ilustračný obrázok k článku Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa? Za ich porušenie hrozí pokuta viac ako 160 eur
Zdroj: TASR

Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa? Za ich porušenie hrozí pokuta viac ako 160 eur

Viete, čo robiť v prípade, že vás pes niekoho uhryzol? Kde ho musíte mať na vôdzke a kde naopak nie? Vlastniť psa nie je jednoduché, pomocnú ruku podáva i polícia.

Nina Táborská Rôzne
Nina Táborská Rôzne

Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa? Za ich porušenie hrozí pokuta viac ako 160 eur

Viete, čo robiť v prípade, že vás pes niekoho uhryzol? Kde ho musíte mať na vôdzke a kde naopak nie? Vlastniť psa nie je jednoduché, pomocnú ruku podáva i polícia.

Ilustračný obrázok k článku Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa? Za ich porušenie hrozí pokuta viac ako 160 eur
Zdroj: TASR

Mestská polícia upozorňuje majiteľov psov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zo všeobecne záväzných nariadení platných na území Bratislavy.

Podľa zákona môže psa viesť iba osoba, ktorá je spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii. Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Musí byť tiež schopný zabrániť vzniku škôd na majetku a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Kde s vôdzkou a kde bez nej?

Na území Bratislavy platí, že na verejnom priestranstve musí byť pes vedený na vôdzke. Pričom verejným priestranstvom sú všetky miesta vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy či vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, ktoré slúžia na verejné užívanie.

Teda všetky ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, plochy verejnej zelene a podobne. Na všetkých týchto miestach platí zákaz voľného pohybu psov. Verejnými priestranstvami nie sú plochy, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Zákaz voľného pohybu psov neplatí na miestach, ktoré určí obec svojím všeobecne záväzným nariadením a označí ich tabuľou „Voľný pohyb psov povolený“.

Prečítajte si tiež: Oči, ktoré nahrádzajú ľudský zrak: Vodiaci pes má veľmi náročnú úlohu

V týchto lokalitách sa môžu psy pohybovať bez vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť. Mestská časť svojím všeobecne záväzným nariadením stanoví tiež lokality, kde je zákaz vstupu so psom.

Tieto miesta musia vlastníci alebo prevádzkovatelia označiť tabuľou „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom. Medzi lokality, kde je zakázaný vstup so psom, zväčša patria detské ihriská alebo pieskoviská, areály školských alebo predškolských zariadení, zdravotnícke zariadenia či športoviská.

Nezabudnite, že…

„Ďalšou povinnosťou, na ktorú upozorňujeme, je povinnosť majiteľa alebo toho, kto psa vedie, odstraňovať po svojom psovi exkrementy,“ informuje Bratislava24.sk policajná hovorkyňa Ľubomíra Miklovičová.

V prípade, že pes pohryzie človeka alebo zviera, je držiteľ psa, prípade ten, kto psa v danom čase viedol, upovedomiť miestny úrad. „Osoba, ktorá v čase pohryznutia viedla psa, je povinná oznámiť poškodenému svoje meno a adresu a tiež musí poskytnúť rovnaké údaje o držiteľovi psa. Pes, ktorý pohrýzol človeka alebo zviera, bez toho, že by bol k tomu vyprovokovaný, je automaticky považovaný za nebezpečného psa. Takýto pes musí byť na verejnosti vedený s náhubkom,“ približuje hovorkyňa.

Nebezpečný pes má známku inej farby ako ostatné psy. Skutočnosť, že ide o nebezpečného psa musí miestny úrad zaznačiť. Držiteľ psa je povinný ešte v ten deň, kedy k pohryznutiu došlo, dať svojho psa vyšetriť veterinárom a ďalej sa riadiť jeho pokynmi. Napadnutá osoba musí bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

> Mestská polícia môže tomu, kto poruší zákon o niektorých podmienkach držania psov udeliť blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Pokuty za nedodržanie zákona môže udeliť aj obec a to až do výšky 165 eur.

„Mestská polícia v záujme ochrany života a zdravia neodporúča približovať sa k opusteným a túlavým psom,“ vystríha Miklovičová. V prípade potreby odporúča políicia kontaktovať linku 159.

Vlastniť psa nie je jednoduché

Mestská polícia denne obdrží priemerne 1 telefonát upozorňujúci na psa bez majiteľa. „Na túlajúceho psa nás nedávno upozornil aj občan v Petržalke. Príslušníkom mestskej polície sa psa podarilo nájsť a odchytiť. Keďže pes mal známku, hliadka mohla kontaktovať majiteľku psa a odovzdať jej ho,“ doplnila.

Kúpa a hlavne držba psa nie je jednoduchá. Z tohto dôvodu mestská polícia poskytuje majiteľom psov a tým, ktorí si chcú kúpiť psa, bezplatnú poradňu. „Záujemcom pomôžeme so základmi výchovy a výcviku psa. Poskytneme tiež informácie o kŕmení psa a zoohygiene, informácie o socializácii aj o základoch nervovej činnosti psa,“ hovorí Miklovičová.

Tým, ktorí si ešte len chcú kúpiť psa, vysvetlia nároky na starostlivosť o psa toho-ktorého plemena. „V poradni tiež pomáhame s otázkami súvisiacimi s úlohou majiteľa psa. Teda napríklad o povinnostiach držiteľa psa,“ dopĺňa.

V prípade záujmu sa môžu občania obrátiť na kynológa mestskej polície Františka Hrádeka na čísle 0903 233 614. Ve­ríme, že aj táto poradňa prispieva k tomu, aby majitelia psov boli disciplinovaní.

V uplynulom období zaznamenala mestská polícia viacero podnetov zo strany občanov na nedodržiavanie povinností majiteľov psov. Ide o najmä o nedodržanie povinnosti držať psa na vôdzke alebo porušenie zákazu vstupu so psom. Mestská polícia preto informuje, že v blízkej dobe vykoná mimoriadnu akciu zameranú na kontrolu dodržiavania povinností držiteľov psov.

Prečítajte si tiež: Pekáreň pre psy: Jej bránami prešli už stovky spokojných labiek

Zdroj: Policajný zbor SR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín