Rôzne

Poznáme ocenené osobnosti Bratislavského kraja za rok 2017

Bratislavská župa už po 16-krát ocení osobnosti, ktoré sa výraznou mierou pričinili o rozvoj nášho regióna. Slávnostný galavečer sa uskutoční 19. apríla v Divadle Aréna.

Ilustračný obrázok k článku Poznáme ocenené osobnosti Bratislavského kraja za rok 2017
Zdroj: TASR

Bratislavská župa už po šestnásty raz ocení osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Laureáti si tak aj tento rok prevezmú Ceny Samuela Zocha a Pamätné listy predsedu BSK. Slávnostný galavečer sa uskutoční 19. apríla 2018 v Divadle A­réna.

„Je dôležité oceniť ľudí, ktorí sa svojou prácou, zanietením a prínosom zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Zároveň sú inšpiráciou a motiváciu pre iných,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Návrhy posudzovala komisia

Za rok 2017 bolo na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja doručených 27 návrhov. Tie posúdila Výberová komisia pre ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá spoločným konsenzom odporučila Zastupiteľstvu BSK udeliť 9 Výročných Cien Samuela Zocha a predsedovi BSK udeliť 6 Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadna z nominácií za rok 2017 nesplnila kritériá na udelenie Čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kra­ja.

Spoločným hodnotiacim kritériom a postupom pri posudzovaní a odporúčaní jednotlivých návrhov boli zásluhy nad rámec pracovných povinností a zásluhy prekračujúce rámec kraja.

Ocenené osobnosti

Výročné Ceny Samuela Zocha, ktoré schválili župní poslanci, budú udelené dlhoročnej športovkyni a trénerke mládeže v Bratislave Anne Čápovej, Beáte Čečkovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia, Gréte Hrdej, slovenskej huslistke a husľovej pedagogičke, Mikulášovi Hubovi, slovenskému geografovi, ekológovi, univerzitnému profesorovi a ochrancovi životného prostredia, Ladislavovi Košťálovi za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva, Márii Kráľovičovej za celoživotné dielo, nakoľko už desaťročia patrí medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia.

Ocenenie získa aj Občianske združenie Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu, Oľga Reptová za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky a Branislav Sitár za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí.

Pamätné listy dostanú…

Poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom poslednom zasadnutí zároveň zobrali na vedomie udelenie šiestich Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja nasledujúcim nominovaným:

  • Jiří Čapek za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu
  • Jozef Klačka, historik a archivár, spoluautor 4 monografií, autor stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií
  • Erzsébet Kubicskó za svoj profesijný život, ktorý venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach
  • Félix Mikula, ktorý sa počas svojho 28-ročného pôsobenia vo farnosti zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke
  • Katarína Nádaská, nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku
  • Alena Trančíkova, popredná odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM