Policajná akcia dnes opäť!

BRATISLAVA - POLÍCIA, 19.05.2011. Dnes, 19.05.2011 od 10.00 hod budú dopravní policajti vykonávať osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavania povinnosti vodičov a nemotorových účastníkov cestnej premávky pri prechádzaní chránených a nechránených želez

Maros Palesch

Budeme kontrolovať všetkých účastníkov cestnej premávky pri prechádzaní železničného priecestia, najmä povinnosti počínať si mimoriadne opatrne a presvedčiť sa, či je možné bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

Dôraz budeme klásť na dodržiavanie zákazu vchádzať na železničné priecestie, ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia, prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, ak vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou.

Policajti budú však kontrolovať aj dodržiavanie zákazu požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla.

Kontrolovať budeme aj základné povinnosti, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi. Zameriame sa na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prilieb a reflexných prvkov, ako aj oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami.

Zvýšenú pozornosť budú policajti venovať najmä vodičom, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov menej ako 5 rokov.

Policajná akcia bude trvať do popoludňajších hodín.

Zdroj: KR PZ Bratislava, Petra Hrášková

Tento článok nie je možné komentovať.