Podnikatelia v turizme sú nespokojní s aktivitou mestskej polície

Podnikatelia poukazujú na problémy s parkovaním turistických autobusov, zlodejmi a ľuďmi bez domova v centre Bratislavy.

Bratislavskí podnikatelia v cestovnom ruchu nie sú spokojní s aktivitou mestskej polície v hlavnom meste. Prekáža im, že nerieši ich podnety tak intenzívne, ako si situácia vyžaduje. Podnikatelia pritom poukazujú na problémy s parkovaním turistických autobusov, zlodejmi a ľuďmi bez domova v centre Bratislavy.

Nespokojnosť

Tento mesiac sa s ich nespokojnosťou zaoberala aj mestská komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, a to na podnet druhej komory Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB), kde sú podnikatelia v cestovnom ruchu a sprievodcovia.

Predsedníčka komisie pre cestovný ruch a bratislavská mestská poslankyňa Soňa Svoreňová poukázala, že tieto problémy sú v dvoch rovinách. Jeden sa týka dopravy, kde podnikateľom vadí, že na stanovištiach určených pre turistické autobusy, pri Moste SNP a pri Bratislavskom hrade, stávajú mnohokrát taxikári, hoci by tam parkovať nemali.

„Viacerí šoféri turistických autobusov taktiež nerešpektujú desaťminútový limit na nástup a výstup turistov a zostávajú tam stáť aj niekoľko hodín. Jedine polícia ich dokáže odtiaľ dostať preč. Podnikatelia v cestovnom ruchu majú však pocit, že mestská polícia tento problém dostatočne aktívne nerieši,“ vysvetlila Svoreňová. Druhým problémom sú podľa jej slov zlodeji, takzvaní vreckári, a ľudia bez domova v centre Bratislavy.

Navýšenie hliadok

Touto vecou sa zaoberali najprv na komore BTB, zorganizované bolo aj stretnutie s náčelníkom bratislavskej mestskej polície. Jeho odpoveď podľa Svoreňovej bola, že pri súčasných kapacitách nevie vyčleniť na riešenie týchto problémov viac hliadok. „Ja si však myslím, že by sa na to mali nájsť financie v rozpočte mesta. Robíme to preto, aby turisti v Bratislave ostali, cítili sa tu príjemne a zároveň tu nechali aj nejaké finančné prostriedky,“ skonštatovala.

Komisia pre cestovný ruch napokon prijala uznesenie, v ktorom žiada riaditeľa bratislavského magistrátu Martina Marušku, aby poskytol stanovisko k navýšeniu hliadok mestskej polície v pešej zóne, a to minimálne o dve hliadky.

Hlavné mesto uviedlo, že najväčší záujem o Bratislavu zo strany turistov je od júna do septembra, preto sa najmä v týchto mesiacoch snaží o posilnenie hliadok mestských policajtov aj kamerových systémov na najfrekventova­nejších miestach, akým je aj centrum mesta. „Pokiaľ ide o problematiku bezdomovectva, ako aj kontroly zamerané na taxikárov a vodičov autobusov, tie sú riešené hliadkami mestskej polície v rámci bežného výkonu služby, a tiež v rámci špeciálnych kontrol,“ uviedol magistrát.

Pracovná skupina

V prípade nedodržiavania dĺžky zastavenia turistických autobusov, prípadne blokovania miest na státie vyhradených pre autobusy taxikármi, mesto komunikuje s BTB, ktorá tento problém vníma dlhodobo.

„Na jej podnet bola zriadená dopravná pracovná skupina, v ktorej sú zastúpení podnikatelia v cestovnom ruchu ako i poslanci, pre identifikovanie dopravných problémov týkajúcich sa turizmu v meste a hľadaniu riešení. Dopravné predpisy platia pre všetkých rovnako a mesto bude hľadať aj ďalšie riešenia, aby nedisciplinovaní vodiči turistických autobusov nezaberali priestor a nebránili plynulosti a bezpečnosti premávky,“ spresnilo mesto.

Zdroj: TASR