Maros Palesch Rôzne

Plamienok má nové Denné centrum

Pri príležitosti 10. výročia dnes nezisková organizácia Plamienok otvorila v Bratislave Denné centrum, ktoré ako prvé svojho druhu na Slovensku bude slúžiť rodinám po strate dieťaťa. Slávnostný prestrihnutím pásky ho dali do užívania riaditeľka n.o.

Osobné skúsenosti, ako aj prax zo zahraničia, podnietili ľudí a rodičov z organizácie Plamienok vybudovať Denné centrum pre rodiny, ktoré stratili ťažko choré dieťa.

„Problémy rodiny so stratou dieťaťa nekončia. Práve naopak, život sa často skomplikuje,“ skonštatovala Jasenková. Smútiace rodiny v novootvorenom centre nájdu miesto, kde sa budú môcť prísť podeliť o smútok, bolesť a taktiež o všetky krásne spomienky.

„Verím, že sa tu aspoň z časti podarí zmierniť bolesť rodine v jednej z najťažších situácií, ktoré môže zažiť,“ povedal župan Frešo.

V Dennom centre na Zadunajskej ceste 6/A v Petržalke bude Plamienok poskytovať poradenstvo, pomoc psychológa a iných odborníkov. Smútiacim súrodencom sa budú venovať aj dobrovoľníci – absolventi vzdelávacieho programu Sprevádzanie rodín v smútení.

Od roku 2008 Bratislavský samosprávny kraj poskytuje neziskovej organizácii Plamienok finančné príspevky pravidelne vo výške 8 298,48 € za poskytovanie sociálneho poradenstva a pre rok 2011 ešte 12-tisíc eur pre ich novovybudované denné centrum. Organizácia svojou činnosťou a cieľovou skupinou je v regióne a aj na Slovensku jediným poskytovateľom takejto paliatívne starostlivosti.

PLAMIENOK, n.o. už desať rokov združuje ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj pracovný čas, a často krát aj časť svojho osobného času deťom s nevyliečiteľným ochorením a ich rodinám. Organizácia sa sústreďuje na pomoc nevyliečiteľne chorým deťom. Ponúka týmto deťom možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník organizácie navštevujú deti v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy (do cca 150–200 km) priamo doma. Všetky služby i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytuje organizácia bezplatne. Okrem uvedeného sa organizácia sústreďuje na vzdelávame odborníkov a študentov pomáhajúcich v profesii. Organizácia sa tiež venuje rodinám po úmrtí dieťaťa. V uplynulých rokoch Plamienok ponúkol pomoc viac ako 100 rodinám, ktoré stratili dieťa, uskutočnil viac ako 1400 návštev a vyškolil viac ako 250 odborníkov a študentov.

A práve pri tejto príležitosti PLAMIENOK, n.o. pripravil projekt Denného centra a Integračného centra, ktoré by rodičom, súrodencom príp. iným príbuzným ponúkalo odbornú aj ľudskú pomoc.

Zdroj+foto: BSK, Iveta Tyšlerová

PLAMIENOK n.o.
9
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie