Petržalčanom svitá na lepšie časy. Ďalšia lokalita bude priateľská k chodcom

Po vypracovaní štúdie pešieho pohybu pre lokalitu Háje mestská časť pripravuje jej pokračovanie – tentoraz pre lokalitu Dvory.

Petržalským chodcom, zdá sa, svitá na lepšie časy. Petržalka totiž už v roku 2016 odštartovala pozitívne zmeny Štúdiou pešej dopravy. Po vypracovaní štúdie pešieho pohybu pre lokalitu Háje mestská časť pripravuje jej pokračovanie – tentoraz pre lokalitu Dvory.

Vyplňte dotazník

Štúdia pešieho pohybu v Petržalke dostáva pomaly reálne kontúry. Po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti znovu ožiť funkčné pešie trasy. V rámci prípravy štúdie pešieho pohybu mestskej časti Petržalka – Dvory žiada petržalská samospráva obyvateľov mestskej časti o vyplnenie dotazníka. Jeho cieľom je zhodnotiť kvalitu prostredia vo vzťahu k pešiemu pohybu. „Keďže je dôležité, aby štúdia odzrkadľovala potreby Petržalčanov, sú dôležité práve ich názory. Preto sa do jej tvorby môže zapojiť každý, kto vyplní dotazník,“ informuje petržalská samospráva.

Trasy pre chodcov ožijú

V Petržalke sa pešia doprava dlhodobo odsúvala do úzadia. Mestská časť je presvedčená, že po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti znovu ožiť funkčné pešie trasy tak, aby sa rodičia nebáli púšťať deti samé pešo do školy a na ihriská a aby ich obyvatelia plnohodnotne využívali či už na prechádzky alebo aj na cestu do práce.

Jedným z podkladov, ktoré by mali viesť k zlepšeniu situácie chodcov, je aj Štúdia pešieho pohybu. „Oddelenie Územného rozvoja a dopravy miestneho úradu pociťuje dlhodobo potrebu revitalizácie obytných súborov ako celku. Nevyhnutnou podmienkou je dôkladne poznať územie, aby bolo možné navrhovať kvalitné a prínosné opatrenia. Z dôvodu rozsahu sme pristúpili k rozčleneniu územia na 3 lokality (Háje, Dvory, Lúky),“ informuje na svojej webovej stránke Mestská časť Bratislava Petržalka.

Začiatkom roku 2016 začala mestská časť s obstarávaním a zbieraním materiálov, ktoré slúžili ako podklad a východiská samotnej štúdie. V máji 2017 predložil mestskej časti spracovateľ komplexný materiál, ktorý prerokovala komisia miestneho zastupiteľstva a následne miestne zastupiteľstvo. Následne samospráva pristúpila k obstaraniu jednotlivých realizačných projektov.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk