Rôzne

OPÝTALI SME SA: Ako sa správať v paneláku, v ktorom vypukol požiar?

Pri požiari je len veľmi málo času na rozmýšľanie, preto vám ponúkame zopár dôležitých rád, čo robiť v takejto krízovej situácii.

Ilustračný obrázok k článku OPÝTALI SME SA: Ako sa správať v paneláku, v ktorom vypukol požiar?
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

V posledných dňoch zasiahlo Bratislavu niekoľko nečakaných požiarov. Prvý z nich, na Ľuda Zúbka v Dúbravke, si vyžiadal život dvoch mladých ľudí. Zvyšné dva, na Bílikovej v Dúbravke a na Dlhých Dieloch, sa, našťastie, zaobišli bez škôd na ľudských životoch.

Riziko vzniku požiaru v domácnostiach predstavuje:

 • otvorený oheň – plynové sporáky, sviečky, plynové ohrievače, krby a kachle, fajčenie
 • elektrické spotrebiče – preťažovanie elektrických zásuviek, elektrické sporáky, hriankovače, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, tepelné infražiariče, žehličky, fény a kulmy
 • nepozornosť – odbiehanie od varenia, sviečky bez dozoru, čítanie a zaspávanie u rozsvietených sviečok a stolných lámp, prikrývanie lampy pre väčšie tlmenie svetla, napríklad novinami alebo odevmi, používanie výkonovo silnejších žiaroviek, ako je pre svietidlo predpísané, používanie rôznych spájkovačiek, zváračiek a podobne

Čo hrozí pri požiari

Ak sa váš alebo susedov byt ocitne v plameňoch, hrozí vysoké riziko popálenia plameňmi, horúcim vzduchom, horúcimi povrchmi, výbuchom a podobne. Môže dôjsť aj k otrave toxickými splodinami horenia, najmä oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým, v horšom prípade dochádza k uduseniu, väčšinou v spánku. Až 98 percent obetí sa udusilo pri požiari práve splodinami horenia! V dôsledku paniky a nesprávneho hasenia môže dôjsť k zlomeninám, úrazu hlavy, svalov a kĺbov, dokonca k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Pri evakuácii často nastávajú problémy v podobe prekážok na únikovej ceste nielen v spoločných priestoroch, ale aj v byte, napríklad hľadanie kľúčov od zamknutých vstupných dverí.

Základné zásady a pravidlá správania sa v prípade požiaru

Ak spozorujete, že niekde horí, bezodkladne ohláste vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – tiesňová linka 150 alebo 112.

Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. Pokiaľ to situácia dovoľuje, snažte sa požiar v zárodku uhasiť dostupnými jednoduchými hasiacimi prostriedkami – voda, piesok, prenosné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod., prípadne vykonajte nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia do okolitého priestoru.

Pri hasení požiaru vodou, resp. elektricky vodivou látkou, nezabudnite odpojiť byt od elektrického prúdu! Výhodné je mať uložené hasiace prostriedky v centrálnej miestnosti pre požiarnu vybavenosť.

Nepokúšajte sa za každú cenu samostatne likvidovať požiar. V prípade, ak nie je možné dostupnými silami a prostriedkami požiar uhasiť, okamžite opustite budovu po vyznačených únikových cestách. Držte sa pri zemi – horúce splodiny stúpajú ku stropu a dýchacie cesty si chráňte improvizovaným rúškom – navlhčenou vreckovkou z textílie, ktorá obmedzí prienik splodín horenia a teplotu vdychovaného vzduchu z okolitého priestoru.

Nezabudnite si uvedomiť, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie, až potom je na rade záchrana majetku!

Nezdržujte sa zbieraním a hľadaním osobných vecí! Zoberte so sebou len veci, ktoré vám môžu pomôcť pri „úteku“. Takými sú napr. hasiaci prístroj, vlhká tkanina a pod. Nezabudnite skontrolovať svoje blízke okolie a informovať ostatné osoby – susedov nachádzajúce sa v dome o požiari hlasným volaním „HORÍ!“

Zatvárajte za sebou dvere! Nezamykajte ich, kľúč nechajte vo dverách zvonka – uľahčíte tým prístup hasičov do bytu a v žiadnom prípade sa nevracajte späť do budovy. Pokiaľ je kľučka na dverách horúca, dvere v žiadnom prípade neotvárajte.

Pri požiari v žiadnom prípade nepoužívajte výťahy! Výťahová šachta funguje ako komín, najmä pri pivničných požiaroch. Zároveň požiar môže spôsobiť prerušenie prívodu elektrickej energie – skrat elektrického vedenia, odpojenie budovy od prívodu elektrického prúdu a vy ostanete uväznený vo výťahovej kabíne bez možnosti úniku. Sťažíte tým záchranné práce hasičskej jednotky a vystavíte sa pôsobeniu toxických splodín, vznikajúcich pri horení.

Zdroj: Facebook

Bezpečná evakuácia

Vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti, starších, chorých a imobilných ľudí. Využite na tento účel chodby, schodiská a ostatné únikové cesty ústiace na voľné priestranstvo.

Pokiaľ nemôžete opustiť priestor z dôvodu silného zadymenia alebo vysokej teploty na chodbe, ostaňte vo svojom byte, čo najďalej od ohniska požiaru a čakajte na príchod hasičskej jednotky. Na zabránenie prieniku dymu utesnite dvere mokrým uterákom.

Pri evakuácií sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom. Splodiny horenia znižujú celkovú viditeľnosť, čo je však dôležitejšie, už po pár vdychoch v zadymenom priestore môže človek veľmi rýchlo upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíria rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte opory – steny, zábradlia, ktoré umožnia rýchlejší a bezpečnejší postup vpred.

Dodržiavajte pokyny, príkazy a nariadenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému. Informujte ich o osobách, ktoré sa môžu ešte nachádzať v objekte.

Vo výškových budovách je vhodné inštalovať elektronické hlásiče požiaru a dymu, ktoré na požiar včas upozornia obyvateľov opticky aj akusticky. V bytoch sa odporúča mať po ruke na likvidáciu menších požiarov hasiaci spray, príp. hasiacu deku.

Desatoro prevencie pred požiarom

 1. Nenechávajte otvorený oheň bez dozoru!
 2. Neodchádzajte od varenia k iným činnostiam!
 3. Elektrické a plynové spotrebiče udržujte v dobrom technickom stave!
 4. Dodržujte návody a odporúčania výrobcov spotrebičov!
 5. Používajte spotrebiče len k účelu, pre ktorý boli vyrobené!
 6. Dodržujte základné bezpečnostné predpisy pri manipulácií s otvoreným ohňom a spotrebičmi!
 7. Pri fajčení dbajte na dokonalé uhasenie ohorkov a zápaliek!
 8. Udržiavajte voľné únikové cesty a únikové východy!
 9. Inštalujte podľa návodu hlásič požiaru (dymu), príp. aj detektor úniku plynu!
 10. Pri odchode z bytu vypnite osvetlenie a skontrolujte elektrické spotrebiče (napr. práčku, rýchlovarnú kanvicu a pod.), uhaste otvorený oheň a uzavrite okná!
Požiar v Dúbravke november 2016
4
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM