Maros Palesch Iné športy

Obmedzenia na cyklotrase

V Devínskej Novej Vsi sa začala výstavba cyklomostu do Schlosshofu, preto z bezpečnostných dôvodov bude uzavretá časť cyklotrasy, ktorá prechádza staveniskom. Uzávera potrvá po celý čas výstavby.

V piatok (07.10.) si zástupcovia konzorcia Ingsteel a Doprastav prevzali vykolíkované okolie budúceho staveniska, kde by do leta budúceho roku mal stáť dlho očakávaný cyklomost do Rakúska. V priebehu tohto týždňa došlo k uzatvoreniu časti cyklochodníka popri Morave, ktorá pretína stavenisko. Obchádzková trasa pre cyklistov povedie ulicou Na hriadkach cez Námestie 6.apríla, pokračuje Istrijskou a Mlynskou ulicou až k poľnohospodár­skemu družstvu. Celá obchádzka je vyznačená dočasným značením.

Cyklomost medzi Devínskou Novou Vsou a obcou Schlosshof bude postavený v historickej trase a bude slúžiť pre dopravu cyklistov, peších turistov a záchrannú službu. Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je 4 metre, čo umožňuje prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel 7m. Výška mosta nad hladinou Moravy umožní v budúcnosti bezpečnú plavbu po rieke. Most sa po jeho postavení stane dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás.

Projekt je podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007–2013 (projektoví partneri: Spolková vláda Dolné Rakúsko, BSK, Hlavné mesto SR Bratislava a Devínska Nová Ves). Bratislavský kraj financuje nájazd na most na slovenskej strane a 62,86% oceľového mosta (náklady sú rozdelené podľa štátnej hranice). Schválený príspevok pre BSK v rámci žiadosti je 2 792 699,97 € pri povinnom 5% spolufinancovaní z vlastných zdrojov.

Zdroj + foto, BSK, Radko Duda

obm na cyklotrase
1
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie