Ing. Peter Mati Rôzne

Občan, rozlep si oči!

Tento článok bude informáciou o pozdvihnutí hlasu o občianskej nespokojnosti, ku ktorej už reálne dozrel čas po absolvovaní dlhoročných komplikácií s bezprecedentným zneužívaním nedostatkov v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Vedome hovorím o zneužívaní a nie o využívaní, pretože kroky, smerujúce nielen k obohacovaniu sa nejakých privátnych subjektov na úkor iných privátnych subjektov, ale aj k podvodnému získavaniu fondov EÚ a aj rôznych iných dotácií z prostriedkov štátu, boli v ostatných mesiacoch v mojom konkrétnom prípade potvrdené vydaním viacerých rozhodnutí súdov SR, orgánov prokuratúr, orgánov činných v trestnom konaní a aj samosprávnymi orgánmi.

No a podľa medializovaných informácií k obdobným záverom, aj keď možno nie tak prácne, dospela ku rovnakému záveru aj kontrolná skupina Európskej komisie, ktorá podľa obsahu článku „Eurokomisia chce rozlepiť oči Kažimírovým kontrolám“ kontrolovala náhodne vybratých 18 projektov/gran­tov a našla cyhby v každom!

Preto som sa po vyčerpaní všetkých riadnych zákonných prostriedkov rozhodol podniknúť posledný konštruktívny ústavný krok, ktorý má možnosť urobiť občan SR sám alebo v spoločenstve s inými občanmi SR a rozhodol som sa iniciovať občiansky postup pre odstránenie zrejmých nedostatkov v niektorých zákonoch.

V najbližších hodinách po dokončení prípravy potrebného počtu kópií bude viacerým subjektom v rámci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) doručená petícia za zmenu dvoch zákonov SR (zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zákona č. 545/2005 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a taktiež v znení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Východiskový text predmetnej petície bez príloh nájdete v tomto súbore Peticia-ziadost-210514.PDF

O svojom rozhodnutí podniknúť takýto krok som informoval verejnosť už koncom marca 2014 , keď bolo mnou riadenej spoločnosti doručené vyjadrenie obce Chorvátsky Grob z tohto listu č 250_2014_IvKe.PDF z 5.3. 2014, z ktorého, resp. z jeho príloh Stanovisko_k_pod­netu_a_zapisni­ca.PDF vyplýva, že na poslancov obecného zastupiteľstva sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 375/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Poslanci obecných zastupiteľstiev teda zatiaľ podľa zákonov SR môžu beztrestne konať aj proti záujmom obyvateľov obce, dokonca môžu beztrestne spôsobovať svojej obci alebo jej obyvateľom škody alebo uprednostňovať svoje záujmy pred verejným záujmom!

Moja dlhodobá právna príprava v tejto záležitosti bola výrazným impulzom aj pre iniciovanie inej celoslovenskej petície, konkrétne petície za referendum o dokončení procesu odluky cirkví od štátu, ktorej úlohou je poukázať na jednu z hlavných príčin nedobrého stavu slovenského právneho poriadku a aj zlého stavu slovenskej justície a katastrofálneho stavu v oblasti vymožiteľnosti prá­va.

Podľa môjho názoru a najmä na základe viac než 25 ročných skúseností občana – podnikateľa je hlavnou príčinou veľký počet dočasných, resp. kozmetických až účelovo nepresných zmien v socialistických zákonoch, z čoho od začiatku roka 1990 ťaží veľký počet špekulantov a na ktorý dopláca väčšina občanov našej krásnej krajiny.

Dôkazom toho je aj systém pre prideľovanie fondov EÚ alebo aj pre prideľovanie rôznych iných dotácií a aj pre kontrolu ich čerpania a využitia bol z nejakých dôvodov nastavený hneď od začiatku pomerne mäkko a zložito.

Konkrétny príklad, ktorý bol mnou a ďalšími ľuďmi dlhodobo a prácne rozpletaný postupným získavaním súvisiacich podkladov, je reálnym poukázaním na to, ako bolo možné využiť vyššie spomínané nedostatky v zákonoch SR napr. aj na taký projekt, pri ktorom si poberateľ fondov EÚ „privlastnil“ cudzie vlastníctvo a vybudoval za peniaze z fondov EÚ takpovediac čierne stavby, ktoré bez kolaudačného rozhodnutia veselo využíva a ešte veselšie aj čerpá ďalšie dotácie!!!

Potrebuje občan takýto štát, resp. takýto právny poriadok? Nepotrebuje!

Môže občan ten zlý stav v právnom poriadku zmeniť? Môže, ale najskôr si musí rozlepiť oči a potom sa o zmenu toho zlého stavu musí aspoň pokúsiť!

Štefan Sládeček

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM