Tlačové správy

Nový projekt Zátišie predstavili verejnosti na internete

Zátišie čakajú zásadné zmeny, ktoré developer Atrios prezentoval počas pandémie netradičným spôsobom – zorganizoval verejné predstavenie svojho zámeru na online stretnutí. Približne 70 účastníkov si mohlo pozrieť a vypočuť plány, ktoré majú zmeniť zanedbanú a rizikovú lokalitu na nepoznanie.

Ilustračný obrázok k článku Nový projekt Zátišie predstavili verejnosti na internete
7
Galéria
Zdroj: Atrios

Na mieste medzi železničnou traťou a rodinnými domami, kde dnes v opustených garážach prespávajú ľudia bez domova a hromadí sa odpad, má vzniknúť nový verejný priestor, komplex administratívnych budov a hotel.

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia komplikovanej križovatky Tomášikova – Vajnorská a príprava na predĺženie Tomášikovej ulice až po Račiansku.

Netradičný projekt

Investor a developer Atrios predstavil zámer verejnosti vo štvrtok 28. mája formou online verejnej prezentácie, na ktorej sa okrem starostu MČ Nové Mesto Rudolfa Kusého, vicestarostu Petra Vaškoviča, viacerých poslancov miestneho zastupiteľstva a zástupcov magistrátu zúčastnili aj ľudia, ktorých sa projekt bezprostredne dotýka.

„Veľmi nás potešil záujem susedov o to, čo pre nich chceme spraviť,“ hodnotí prezentáciu Peter Kysela zo spoločnosti Atrios, ktorý tvrdí, že svoj projekt takouto netradičnou formou prezentovali kvôli opatreniam proti korone, ale hlavne preto, že nemajú čo skrývať.

„Zo zákona nám nevyplýva povinnosť organizovať verejný hovor, ale chceli sme sa predstaviť a prípadne získať aj ďalšie podnety. Pripomienky mestskej časti, magistrátu mesta, obyvateľov zóny, cyklistov a aktivistov zbierame a vyhodnocujeme už dva roky a môžem povedať, že sme náš projekt zásadným spôsobom vylepšili aj vďaka nim.“

Komunikáciu s developerom hodnotia pozitívne aj zástupcovia samosprávy. „Veľmi oceňujeme, že developer prišiel už na začiatku s prvotným návrhom za nami a pýtal sa, ako si túto zónu predstavuje samotná mestská časť,“ uviedol vicestarosta Peter Vaškovič, ktorý v Novom Meste zodpovedá za územné plánovanie a rozvoj dopravy a infraštruktúry.

Okrem iného v diskusii napísal, že „projekt je s najväčšou pravdepodobnosťou v súlade s platným územným plánom hlavného mesta nielen z hľadiska funkčného využívania územia, ale aj z hľadiska tvorby hmotovo-priestorového usporiadania“ a dodal, že projekt Atriosu môže Zátišiu veľmi pomôcť.

Väčší záujem

Záujem o prezentáciu bol väčší, ako bolo v prípade podobných podujatí v minulosti – zaznamenali približne 70 účastníkov. V diskusii odznelo viacero podnetov, ktoré sa prevažne týkali dopravy. Obyvatelia zóny napríklad nie sú stotožnení s plánovaným predĺžením Tomášikovej ulice, čo však nesúvisí s projektom Atriosu.

„Je známe, že toto územie je už historicky rezervované pre predĺženie Tomášikovej ulice až po Račiansku a tak to stojí aj v územnom pláne mesta,“ vysvetľoval v diskusii František Brliť, poradca primátora Bratislavy pre dopravu.

Zdôraznil, že investor preto musel revidovať pôvodné umiestnenie objektov a rešpektovať zvýšené nároky na tieto verejné komunikácie a priestory, ktoré k tomu prislúchajú.

Keďže konkrétna trasa novej spojnice medzi Račianskou a Vajnorskou zatiaľ nie je vytýčená, developer postaví na vlastné náklady len tú časť, ktorá je s ohľadom na technické riešenie križovatky nemenná. Vyrieši sa nielen vstup do podzemných garáží v nových objektoch, ale ulica Zátišie bude vďaka tomu zaslepená. Popred rodinné domy tak budú chodiť len autá miestnych obyvateľov.

Nové impulzy pre lokalitu

Ďalšie otázky smerovali k občianskej vybavenosti. Ľuďom chýba priestor na venčenie psov, žiadajú nový domov pre seniorov a škôlku. Atrios sa chce stať partnerom pre samosprávu aj pri týchto projektoch.

„Celá lokalita potrebuje nové impulzy a my chceme byť toho súčasťou,“ konštatuje partner Atriosu a dodáva, že okrem priamych investícií do infraštruktúry vo výške dvoch miliónov eur a ďalšieho milióna vo forme tzv. developerského poplatku sú pripravení pomôcť aj inde. Pre verejnosť budú v projekte k dispozícií nové námestie, či verejný park.

Lokalita je dnes zanedbaná a prostredie rizikové. Vstup do mesta je nesformovaný, esteticky nekvalitný, desiatky bilbordov predstavuje neželaný vizuálny smog. Veľkým problémom je doprava – a to nielen pre automobily, ale najmä pre cyklistov a chodcov.

„Náš projekt prináša maximálny komfort, funkčnú a udržateľnú architektúru a kvalitnú zeleň pre budúcich užívateľov, kultúrne prostredie, verejné priestory s možnosťou relaxu a doplnkových služieb pre blízke okolie a pre celé mesto zlepšenie dopravnej situácie, mestotvornú architektúru a zásadné skrášlenie vstupu do mesta po Vajnorskej ulici,“ sumarizuje projekt P. Kysela.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: YouTube.com
Zdroj: Atrios

Rýchle správy

Najčítanejšie