Rôzne

Nové Mesto má zadefinovaný rozvoj cyklistickej dopravy na svojom území

Strategický materiál má slúžiť pre miestny úrad a jeho oddelenia, pri určovaní priorít mestskej časti, ako aj pre prípadných developerov.

Ilustračný obrázok k článku Nové Mesto má zadefinovaný rozvoj cyklistickej dopravy na svojom území
Zdroj: TASR

Po dvoch rokoch prípravy, pripomienkovania zo strany odbornej i laickej verejnosti a tvorby má Nové Mesto vypracovanú a schválenú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy a definované hlavné vedenia miestnych cyklotrás pre rozvojové územia.

Cyklistická doprava

Strategický materiál má slúžiť pre miestny úrad a jeho oddelenia, pri určovaní priorít mestskej časti, ako aj pre prípadných developerov.

„Cyklistická doprava má byť uznaná ako rovnocenný druh dopravy, má byť naplnená jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, docielené zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky a tiež postupne efektívne začlenená do dopravných systémov,“ uviedol ohľadom nového dokumentu koordinátor realizácie cykloprojektov Stanislav Skýva.

Priority pri výstavbe

Každé oddelenie novomestského miestneho úradu by tak po novom malo vedieť kvalifikovane rozhodnúť o potrebách v oblasti svojej činnosti pre každú štvrť v rámci mestskej časti. Jasne sú tiež určené priority pri výstavbe, rozvoji či riešení majetkoprávnych pomerov, ale tiež ako podklad pre tvorbu územných plánov zón.

„V prípade, že developer rieši infraštruktúru pre individuálnu automobilovú a pešiu dopravu na svojom území, je z hľadiska uznania cyklistickej dopravy za rovnocennú jeho povinnosťou, aby zároveň riešil aj cyklistickú infraštruktúru,“ priblížil Skýva.

Pri každej novej výstavbe, rekonštrukcii či údržbe teda bude potrebné brať na zreteľ umiestnenie cyklistickej infraštruktúry.

Vedenie cyklotrás by malo byť tiež zapracované do územných plánov zón a ostatných územnoplánovacích dokumentov. Koncepciou by sa pri nových projektoch mali zároveň riadiť všetky oddelenia úradu zodpovedné za správu majetku a výstavbu. „Hlavné mestské cyklotrasy sú definované v Územnom genereli dopravy hl. m. SR, vedenie cyklistov medzi týmito trasami a zároveň vnútrom mestských štvrtí nie je upravené žiadnym dokumentom,“ doplnil jeden z dôvodov novomestský starosta Rudolf Kusý.

Servisné cyklostojany

Mestská časť od roku 2015 vyznačila, sprejazdnila či zokruhovala infraštruktúru na viacerých miestach. Osadila tiež doplnkovú cykloinfraštruk­túru, napríklad stojany na bicykle pred väčšinu škôl vo svojej správe a iné frekventované miesta či lyžiny na schodiská.

Servisné cyklostojany pribudli pred budovou miestneho úradu, pri T3-kultúrny prostriedok pri Tržnici na Trnavskom máte a na Kuchajde. „Na území mestskej časti vznikol na 14 uliciach pilotný projekt pre územie Bratislavy pre obojsmernú jazdu cyklistov v jednosmerných uliciach, čím sa zaviedol precedens pre celé územie Bratislavy,“ dodal Kusý.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM