Utorok 23. júl 2019 Oľga  28 °C
Rôzne

Nepripravenosť na vykurovaciu sezónu si v minulom roku vyžiadala 200 požiarov a dva životy

Nepripravenosť na vykurovaciu sezónu si v minulom roku vyžiadala 200 požiarov, dvoch mŕtvych a dvoch zranených.

Ilustračný obrázok k článku Nepripravenosť na vykurovaciu sezónu si v minulom roku vyžiadala 200 požiarov a dva životy
Zdroj: TASR

V lete nás trápili horúčavy, počas ktorých platil niekoľko dní zákaz kladenia ohňa v lesoch. S nadchádzajúcim ročným obdobím sa musíme potýkať s ďalšou „horúcou“ hrozbou, ktorou ej vykurovacia sezóna.

Vykurovacia sezóna a požiar

„Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov,“ upozorňuje Renatus Babiak z Oddelenia požiarnej prevencie Ministerstva vnútra SR.

Veľmi dôležité je pravidelné čistenie a kontrola komínov. Nerobte to však sami! Zavolajte si odborníka. Prehľad kominárov a revíznych technikov nájdete tu: www.kks-sr.sk.

„Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru,“ vysvetľuje Babiak.

Aby sme bezpečne prežili obdobie vykurovacej sezóny, Babiak odporúča riadiť sa nasledovnými zásadami:

  1. Dbajte na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržiavajte požiadavky jeho umiestnenia podľa charakteru priestoru, v ktorom má byť používaný (napríklad garáže, autodielne ..).
  2. Dbajte na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo v zmysle zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou.
  3. Dbajte na dostatočný prívod vzduchu, kde väčšina spotrebičov potrebuje ku svojej správnej funkcii dostatočné množstvo vzduchu, preto treba dbať na požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii.
  4. Dbajte na bezpečné odvedenie spalín do priestoru dymovodu a následne komína, kde je dôležitá jeho správna inštalácia a následne podlieha pravidelným kontrolám.
  5. Dbajte na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný.
  6. Dbajte na dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností od horľavých materiálov stanovených výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z., aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla.
  7. Dbajte na používanie nehorľavých a izolačných podlažiek v prípade spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto podložky bránia vzniku požiaru od padajúcich častí nezhorených častí paliva.
  8. Dbajte na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi.
  9. Dbajte na používanie len predpísaných druhov palív, pretože výrobca je povinný garantovať správnu a bezpečnú funkciu spotrebiča pri dodržiavaní daných podmienok, kde nie sú povolené žiadne „domáce“ úpravy a zásahy do spotrebičov; týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiaru, výbuchu či inej nežiadúcej udalosti.
  10. Dbajte na pravidelné čistenie a kontroly komínov.

Ilustračný obrázok

Zdroj: bratislava.dnes24.sk