Maros Palesch Rôzne

Nechajme nábrežie v okolí PKO ľuďom

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová napísala list primátorovi Milanovi Ftáčkovi, v ktorom ho žiada, aby stiahol návrh predložený do mestského zastupiteľstva o výstavbe na území dnešného Parku kultúry a oddychu (PKO).

V súčasnosti platný územný plán hlavného mesta z roku 2007 počíta s tým, že územie súčasného PKO sa využije na vybudovanie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru. Pás súvisiacej nábrežnej promenády je určený pre parky a parkové úpravy.

Mestské zastupiteľstvo má prijať návrh zmien a dodatkov, ktoré umožnia podstatne vyššiu mieru stavebnej záťaže.

„Na území dnešného PKO sa má umožniť podstatne masívnejšia zástavba tak záberom plochy, ako aj výškou, než akú v súčasnosti reguluje územný plán,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Zmenami má prejsť aj promenáda na nábreží. Na promenáde by sa namiesto mestskej zelene mala umožniť výstavba ako na zvyšku dotknutého územia PKO.

„Som presvedčená, že podstata návrhu vo vzťahu k dotknutému územiu PKO je v rozpore s verejným záujmom na budúcom funkčnom využití tohto územia. Posúvanie hraníc v prospech potenciálnych investorov povedie k neprimeranej zahustenosti a výške zástavby a k strate dôležitej funkcie mestskej zelene,“ povedala Rosová.

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová si preto dovoľuje požiadať primátora Bratislavy Milana Ftáčnika o spoluprácu a koordináciu postupu pri zmene územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k dotknutému územiu PKO.

„Žiadame primátora Milana Ftáčnika, aby stiahol návrh týkajúcej sa dotknutého územia PKO z rokovania mestského zastupiteľstva a tak podporil stav, ktorý je v súčasnosti platný podľa územného plánu mesta,“ povedala starostka Táňa Rosová.

Starostka Táňa Rosová zároveň žiada primátora Milana Ftáčnika, aby investorovi Henbury Development adresoval výzvu, aby na vlastné náklady v zmysle platného územného plánu mesta zabezpečil spracovanie návrhu územného plánu zóny pre dané územie odborne spôsobilou osobou. Tento návrh územného plánu zóny by bol ďalej predmetom posudzovania a schvaľovania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Zdroj: MČ Bratislava Staré Mesto, Tomáš Halán

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM