Samospráva

Náhradné nájomné bývanie v Bratislave po 1. januári 2017

Až do poskytnutia bytovej náhrady zaplatí mesto reštituovaným nájomníkom sumu, rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného.

Ilustračný obrázok k článku Náhradné nájomné bývanie v Bratislave po 1. januári 2017
Foto: Karol Srnec / Zdroj: ephoto.sk

Hlavné mesto je od 1. januára 2017 pripravené na základe zákona zaplatiť vlastníkom reštituovaných bytov sumu, rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného (t. j. kompenzáciu), a to až do poskytnutia bytovej náhrady nájomcovi bytu. Bratislava24.sk informovala Iveta Kešeľáková z magistrátu.

Zoznam žiadateľov

Pri vyplácaní kompenzácie však musí postupovať v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade so zákonom o majetku obcí a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s majetkom hlavného mesta. Podané žiadosti o vyplatenie kompenzácie hlavné mesto vyhodnotí v zmysle príslušných právnych predpisov a preukázané výšky kompenzácie bude vlastníkom bytov vyplácať v čo najkratšom čase.

Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch za nezmenených podmienok do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady, čo sú vlastníci bytov povinní akceptovať.

Dočasné riešenie

Hlavné mesto je pripravené poskytnúť tým žiadateľom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí majú existenčné problémy v reštituovaných bytoch, dočasné umiestnenie v zariadeniach pre seniorov zriadených hlavným mestom.

Žiadatelia, ktorí majú o túto formu pomoci záujem, sa môžu informovať priamo v Kancelárii prvého kontaktu – Front Office na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR, prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk.

Mesto zároveň s cieľom lepšej informovanosti vyčlenilo pre reštituentov a nájomcov reštituovaných bytov špeciálne vyhradené hodiny, počas ktorých môžu získavať informácie o stave zabezpečenia bytových náhrad priamo v kancelárii prvého kontaktu – Front Office na prízemí bratislavského magistrátu. Poverený odborný zamestnanec je občanom k dispozícii každú stredu v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Jeho úlohou je poskytovať informácie o aktuálnom stave náhradného nájomného bývania a riešiť konkrétne prípady v spolupráci s dotknutými odbornými oddeleniami magistrátu.

Náhradné bývanie

Hlavné mesto je na základe zákona č. 260/2011 Z. z. povinné zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre žiadateľov, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu. Zákon bol prijatý v roku 2011 a mesto malo zabezpečiť bytové náhrady pre cca 580 žiadateľov do konca roka 2016.

„Bohužiaľ, vzhľadom na nečinnosť bývalého vedenia vznikol časový sklz a súčasné vedenie napriek tomu, že ihneď od svojho nástupu začalo podnikať potrebné kroky na zabezpečenie náhradných nájomných bytov, nestihlo zabezpečiť bytové náhrady do konca roka 2016. Súčasné vedenie však ihneď po nástupe do funkcie zriadilo špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa pod vedením riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nepretržite venuje riešeniu danej problematiky,“ uviedla Kešeľáková.

O pomoc pri zabezpečení bytových náhrad mesto viackrát požiadalo verejné a súkromné inštitúcie, mestské časti a takisto aj potenciálnych partnerov. Vzhľadom na výšku dotácie môže hlavné mesto totiž stavať len na vlastných pozemkoch.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM