Na Obchodnej ulici je viac než 90 percent vonkajšej reklamy nelegálnej

Reklama na Obchodnej ulici vznikala doteraz bez akejkoľvek regulácie. Okrem toho, že špatí centrum mesta, väčšinou je aj nelegálna.

Občianske združenie Obchodná ulica a okolie, o. z. pre zlepšenie stavu Obchodnej ulice v Bratislave a okolitej štvrte investovala prostriedky do štúdie, ktorá zmapovala socio-ekonomický profil a potenciál ulice.

Nová Obchodná

„Veľmi nás teší a napĺňa, že naša vízia spájať ľudí a aktivity okolo Obchodnej ulice, ktorá začala už v roku 2007, sa postupne napĺňa. V tomto období sme vytvorili unikátny brand štvrte – ObchodnaUlica.sk, ktorá v tom čase nemala obdobu v regióne. V rámci tejto dlhodobej snahy, ktorá má viesť k socializácii a rekultivácii štvrte, sme opäť spolupracovali s odborníkmi, ktorí navrhli proces, ktorý je pozvánkou do novej éry Obchodnej ulice,“ vyjadril sa Davy Čajko, zakladateľ Obchodná ulica a okolie, o. z.

„Nová Obchodná je príležitosťou na spoluprácu všetkých strán pri riešení problému vizuálneho smogu a na tvorbe nového manuálu, podľa ktorého by sa mali na Obchodnej umiestňovať reklamy s ohľadom na možnosti miestnych obchodníkov a vlastníkov budov a na pohľad pamiatkárov, architektov, ako aj inovátorov, ktorí vnímajú tento okamih ako príležitosť posunúť túto zónu do 21. storočia. Je to tiež príležitosť vytvoriť jej novú spoločnú značku a marketingovú komunikáciu, do ktorej sa aj vďaka našej expertíze, veríme, podarí vniesť aj najnovšie smart technológie,“ dodal Čajko.

Cieľom štúdie, ktorú spracoval ateliér Marko&Placemakers, je identifikovať problémy a potenciály lokality a pomôcť nastaviť kroky všetkých aktérov v procese revitalizácie Obchodnej ulice a jej okolia. Autormi štúdie sú Petra Havelská, Igor Marko a Milota Sidorová. Prieskum odráža aktuálny stav Obchodnej ulice a treba ho chápať ako úvodný vstup do budúcej transformácie u­lice.

Viac o ateliéri Marko&Placemakers sa dočítate v úvode štúdie.

Problémy Obchodnej

Podľa štúdie považujú prevádzky za najväčšie problémy na Obchodnej ulici nedostatok parkovacích miest, vandalizmus a nízku bezpečnosť, čo pripisujú alkoholu a tínedžerom v piatky večer a v noci, nedostatočnú údržbu ulice, vizuálny smog a stratu popularity ulice.

„Medzi inými problémami bola spomenutá aj nízka viditeľnosť prevádzok vo dvoroch a pasážach, kde sa niektorí majitelia prevádzok cítia znevýhodnení obmedzenou možnosťou umiestnenia reklamy na ulici,“ uvádza sa v štúdii.

Na každý z problémov navrhli prevádzky riešenia. Napríklad zvýšiť návštevnosť ulice by podľa štúdie bolo možné vytvorením parkovacích miest, čím by sa zároveň vyriešil problém aj s nedostatkom parkovacích miest pre klientov. Potrebné by bolo tiež celkové zlepšenie stavu verejného priestoru a regulácia reklamy.

Regulácia reklamy

„Projekt Nová Obchodná otvára možnosť problém vizuálneho smogu riešiť prostredníctvom systematickej spolupráce medzi magistrátom Hlavného mesta Bratislavy, Mestským ústavom pamiatkovej ochrany, obchodníkmi a majiteľmi budov, ktorých čiastočne zastupuje občianske združenie Obchodná ulica a okolie,“ uvádza občianske združenie na svojom webe.

„Cieľom projektu je skoordinovať potenciálne vysoko konfliktný problém tzv. vizuálneho smogu, zaangažovať do tejto iniciatívy obchodnú komunitu a rezidentov, hľadať spoločný konsenzus o budúcom vzhľade ulice medzi dotknutými stranami a komunikovať výsledky smerom k verejnosti.“

Podľa OZ (s odvolaním sa na Mestský pamiatkový ústav a Magistrát hlavného mesta Bratislavy) je na Obchodnej ulici viac než 90 percent vonkajšej reklamy nelegálnej. „Reklama na Obchodnej ulici vznikala doteraz postupne a organicky, bez akejkoľvek regulácie zo strany mesta a pamiatkových úradov. Množstvo obchodníkov a majiteľov zatiaľ nevie o tom, že príslušné úrady považujú ich reklamné zariadenia za nelegálne a nerozumie ani dôvodom, prečo sú za také považované.“

OZ Obchodná ulica a okolie sa chce v spolupráci so všetkými aktérmi zamerať najmä na reguláciu vonkajšej reklamy na Obchodnej ulici, ako aj vytvoriť „manuál Obchodnej ulice, ktorý zohľadní požiadavky majiteľov budov, expertov na pamiatkovú ochranu, mesto. Manuál sa zameria na typológiu fasád a verejný priestor Obchodnej ulice, zároveň vizuálne definuje pravidlá reklamy pre budúcnosť.“

Obchodná, akú budeš mať fasádu?

Ak vás zaujíma budúcnosť Obchodnej ulice, už v piatok večer sa môžete zúčastniť prechádzky s diskusiou, ktorú organizuje Obchodná ulica a okolie o. z. Špeciálna prechádzka vizuálnym smogom ulice ukáže fasády Obchodnej ulice, ako ich nepoznáte. Pozornosť bude zameraná na fasády, ktoré sú príkladmi dobrej praxe už dnes aj iné, ktoré by sa podľa pripravovaného manuálu mohli premeniť. Prechádzka začína v piatok 21. apríla o 18:00 hod. na nádvorí ÚĽUVu na Obchodnej 64.

Nevynechajte ani výstavu Akú fasádu môže mať Obchodná? Príďte sa pozrieť, ako by 29 fasád budov na Obchodnej vyzeralo po odstránení nežiaducej reklamy a upravené v súlade so zásadami pamiatkovej starostlivosti. Vernisáž výstavy prác študentov Fakulty architektúry STU bude v piatok o 17:00 hod. vo Dvore remesiel ÚĽUV na Obchodnej 64. Výstava potrvá do 28. apríla a je prístupná od pondelka do piatka od 8:30 – 21:00 hod.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk