Maros Palesch Rôzne

MsZ by malo dnes pokračovať v rokovaní o Nepelovom štadióne

Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) by malo dnes pokračovať v rokovaní o financovaní rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu, kde má byť v roku 2011 svetový hokejový šampionát.

Rokovanie o tomto bode sa skončilo 4. novembra podvečer. Poslanecký zbor nebol uznášaniaschopný v hlasovaní v časti uznesenia o tom, či má primátor Andrej Ďurkovský rokovať s bankami o reštruktura­lizácii dlhu vyše 10 miliónov eur mestskej organizácie Generálny investor Bratislava (GIB) voči dodávateľovi prác spoločnosti Ingsteel, s.r.o.

GIB je poverený zabezpečením stavby. Jeho riaditeľka Jarmila Tvrdá informovala v rozprave o liste od dodávateľa, v ktorom ju upozorňuje, že ak nebude zaplatené do 10 dní, prípadne sa nenájde spôsob financovania, tak zastaví stavbu. Tvrdá ďalej uviedla, že štát prevedie dotáciu 14 miliónov eur z roku 2011 na rok 2010. Dodala, že štát bude financovať iba hlavnú halu a jednu tréningovú halu.

Celková cena rekonštrukcie podľa zmluvy vrátane dodatkov s DPH bola stanovená na 87,227 milióna eur. Ku koncu septembra bolo prestavaných 55,347 milióna eur.

Z rozpočtu mesta ostáva zaplatiť, podľa pôvodne predloženého materiálu pre poslancov, sumu 23,498 milióna eur. V máji 2010 došlo po vyčerpaní peňazí z rozpočtu k zhoršeniu situácie a neboli zhotoviteľovi uhradené faktúry za mesiace jún až september vo výške viac ako 6,4 milióna eur. Zhotoviteľ predložil postupne objednávateľovi návrhy dodatkov k zmluve o dielo vo výške 10,428 milióna eur vrátane DPH. Tieto dodatky neboli zapracované v tendrovej dokumentácii v roku 2008, pretože neboli známe a vznikali postupne. Vychádzali aj zo zmeny zákona o organizovaní športových podujatí, ktorý zakladá novú požiadavku na komplexný systém pre bezpečnosť, turnikety, monitoring tvárí a podobne.
Zastupiteľstvo v ten istý deň schválilo rozpočtové provizórium mesta od 1. januára 2011 do schválenia rozpočtu podľa upraveného rozpočtu na rok 2010.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie