Mnohé parky, sady, záhrady z uplynulých storočí zanikli. Zachránime, čo zostalo?

Cieľom konferencie na tému „Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe“ je poznávať a prezentovať kultúrne dedičstvo kraja.

Pri príležitosti celonárodného projektu Dni Európskeho kultúrneho dedičstva zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok konferenciu, ktorej cieľom je poznávať a prezentovať kultúrne dedičstvo kraja. Jeho nosnou témou bola Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej žu­pe.

Parky a záhrady

Toto podujatie je vysoko oceňované odbornou i laickou verejnosťou. O tom svedčí aj fakt, že sa koná už po siedmy raz. V minulých ročníkoch sa konferencia venovala vzťahom kultúry a hospodárstva, kaštieľom a kúriám, dejinám bývania, sakrálnym pamiatkam, prvej svetovej vojne a industriálnym pamiatkam.

„Teraz to bola historická zeleň, ktorú by sme sa mali snažiť nielen chrániť, ale aj revitalizovať, či nanovo vytvárať zelené zóny. Pretože aj mnohé parky, sady, záhrady z uplynulých storočí zanikli, respektíve z nich zostali len torzá a tie, ktoré sa zachovali, sú často zdevastované a ich záchrana je v nedohľadne,“ povedala Gabriella Németh, podpredsedníč­ka BSK.

Záchrana a revitalizácia

"Bratislavskému samosprávnemu kraju sa v poslednom období podarilo nájsť viaceré efektívne spôsoby ochrany a revitalizácie krajiny, historickú zeleň nevynímajúc. Príkladom sú aktivity na záchranu a ochranu vinohradov, iniciatíva za vyhlásenie Dunajského národného parku či revitalizácia parkov v spolupráci župy a miestnych samospráv,“ doplnila Gabriella Németh

Počas konferencie odznelo veľa zaujímavých tém, ktoré vyvolali aj plodnú diskusiu. Napr. tému Fenomén parkov a záhrad – história verzus súčasnosť odprezentoval historik umenia Jozef Lenhart a tému Historické parky a záhrady Veľkej Bratislavy zase Tamara Reháčková, z neziskovej organizácie Národný Trust.

Bratislavský hrad, Stupava aj Suchohrad

Témami jedného z odborných blokov boli aj Rekonštrukcia barokovej záhrady na severnom nádvorí Bratislavského hradu, ktorú prezentovala krajinná architektka Eva Wernerová, ale aj Historické parky pri kaštieľoch Bratislavskej župy – súčasnosť a budúcnosť, ktorú prišla za Krajský pamiatkový úrad Bratislava predniesť Miriam Glejteková. Témou jedného z odborných príspevkov konferencie bol aj Projekt obnovy Malého parku v Stupave, ale aj Revitalizácia zelene v centre obce Suchohrad.

Okrem bohatého programu pripravili organizátori aj dve sprievodné podujatia a to výstavu Ocenenie za príkladnú obnovu, ktorá predstavila ocenené objekty za roky 2010 až 2015 a výstavu súčasnej keramiky rozvíjajúca tradičnú tvorbu z regiónu.

Čítajte aj: Zeleň v Medickej záhrade bude onedlho krajšia. Staré Mesto ju zrevitalizuje

Zdroj: TASR

Odporúčame