Mesto predstavilo verejnosti električkovú trať budúcnosti od Bosákovej až po Janíkov dvor

Hlavné mesto má snahu predĺžiť električkovú trať v Petržalke až po Janíkov dvor. Súčasťou projektu sú aj cyklotrasy, združené zastávky, ktoré uľahčia prestupy i definitívne zrušenie štvorprúdovej cesty.

Michaela Katonová
Ilustračný obrázok k článku Mesto predstavilo verejnosti električkovú trať budúcnosti od Bosákovej až po Janíkov dvor
Zdroj: Dnes24.sk

Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 bola upravená tak, aby zohľadňovala pripomienky občanov a možnosti financovania z fondov Európskej únie. Súčasné vedenie mesta tak urobilo v projekte „Bosákova ulica –Janíkov dvor“ viaceré zásadné zmeny, ktoré majú byť prospešné pre Bratislavčanov.

„Zrušili sme štvorprúdovú cestu a pozdĺž trate bude cyklochodník. Navrhli sme zatrávnenie všade, kde sa to len dá. Pripravili sme združené zastávky, ktoré uľahčia prestupy cestujúcim,“ menoval primátor Ivo Nesroval.

Upozornil, že pôjde o prvý komplexný projekt, ktorý rieši MHD súčasne s potrebou cyklodopravy v meste. Práve preto budú pri zastávkach umiestnené stojany na bicykle.

Prečítajte si tiež: Električkovú trať do Petržalky budú predlžovať. Pozdĺž celej trasy sú naplánované cyklochodníky

Stavebné práce na druhej etape nosného systému mestskej hromadnej dopravy sú plánované na obdobie 2018 až 2020. Dvojkoľajná trať s dĺžkou 3,78 bude mať sedem zastávok.

  • Chorvátske rameno
  • Gessayova
  • Zrkadlový háj
  • Stred
  • Veľký Draždiak
  • Lietavská
  • Janíkov dvor

Zastávka Gessayova vyrastie uprostred ničoho, no projektanti rátali s plánovanou výstavbou Petržalka City. Doplnené chodníky a spoľahlivé prechody pre chodcov zas vybudujú v okolí Veľkého Draždiaku.

Súčasťou projektu sú dva električkové mosty cez Chorvátske rameno a bezbariérové prístupy k zastávkam. Na konci trate sa počíta s vybudovaním dvojkoľajného obratiska. V jeho susedstve má byť umiestnená vozovňa pre 12 električkových súprav.

Zastávky majú mať dĺžku 65 metrov pre dve súpravy električiek. Na trati majú jazdiť maximálnou rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu, zákon pritom dovoľuje o desať viac. „Ak by bola rýchlosť vyššia ako 50 kilometrov za hodinu, trať by musela byť oplotená,“ objasnil spracovateľ zámeru EIA Tomáš Šembera.

V rámci dopracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) boli pripravené dve varianty pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer EIA pre mesto urobil dodávateľ EKOJET s.r.o.

„Električková trať bude osadená do existujúcej infraštruktúry s napojením na už existujúcu MHD tak, aby sa maximálne využila električková doprava cestujúcimi z mestskej časti Petržalka do mestskej časti Staré Mesto,“ uviedla hovorkyňa hlavného mesta Ivana Skokanová. Druhá etapa bude priamo nadväzovať na prvú etapu Nosného systému MHD do Petržalky.

Prečítajte si tiež: Termín prvej kolaudácie električkovej trate do Petržalky je už známy

Zdroj foto: Magistrát hlavného mesta SR

Zdroj: Dnes24.sk