Ilustračný obrázok k článku Kto sú to mestskí policajti? Čo všetko môžu a aké sú ich úlohy
Zdroj: TASR

Kto sú to mestskí policajti? Čo všetko môžu a aké sú ich úlohy

Mestskí policajti - to sú tí v modrých uniformách, ktori chodia po meste a dávajú nám papuče na autá. Často sme presvedčení, že nemajú takmer žiadne iné kompetencie. Nie je to však pravda. Možno budete prekvapení, kam až siahajú ich možnosti.

Alexandra Húsková Samospráva
Alexandra Húsková Samospráva

Kto sú to mestskí policajti? Čo všetko môžu a aké sú ich úlohy

Mestskí policajti - to sú tí v modrých uniformách, ktori chodia po meste a dávajú nám papuče na autá. Často sme presvedčení, že nemajú takmer žiadne iné kompetencie. Nie je to však pravda. Možno budete prekvapení, kam až siahajú ich možnosti.

Ilustračný obrázok k článku Kto sú to mestskí policajti? Čo všetko môžu a aké sú ich úlohy
Zdroj: TASR

Činnosť mestskej polície vymedzuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Medzi mestským a obecným policajtom nie je žiadny rozdiel. Pojmy obecná a mestská polícia sa totiž používajú v závislosti od toho, či je polícia činná v obci, alebo v obci, ktorá je aj mestom (ako aj mestské časti v prípade Bratislavy). V prípade Bratislavy hovoríme teda o mestskej polícii.

Kto sú mestskí policajti?

Mestskú políciu zriaďuje a ruší obec všeobecne záväzným nariadením. Mestskí policajti kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku a čistoty verejných priestorov. Spolupôsobia pri ochrane obyvateľov. Chránia majetok obce, ako aj majetok občanov.

Kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení miestneho zastupiteľstva ako aj rozhodnutia starostu. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. Mestská polícia nemusí pôsobiť len v mestskej časti, ktorá ju zriadila, ale na základe zmluvy môže pracovať aj v iných mestských častiach.

Príslušník mestskej polície nosí pri svojej práci zbraň, ak obec nerozhodla inak.

Mestskí policajti vykonávajú svoju činnosť v jednotných tmavomodrých uniformách s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA a to iba počas plnenia úloh svojho povolania, alebo na základe rozhodnutia starostu obce. Sú zamestnancami obce/mesta. Telefónne číslo na mestskú políciu je 159.

Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Môžu si žiadať naše doklady? Áno, pokiaľ ste spáchali trestný čin, alebo vykonali priestupok

Mestskí policajti môžu zadržať osobu pri páchaní trestného činu, presvedčiť sa, či nemá pri sebe zbraň a odviesť ju na oddelenie Policajného zboru. Podobne ako štátni policajti majú právo požadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola prichytená pri spáchaní priestupku a pokiaľ odmietne alebo nemôže svoju totožnosť preukázať, môžu ho mestskí policajti predviesť na útvar mestskej polície. V odôvodnenom prípade odvedú zadržaného na oddelenie Policajného zboru. V neodôvodnenom prípade sú povinní osobu ihneď prepustiť.

Za účelom zistenia totožnosti môže mestská polícia z evidencie občanov požiadať o meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého a prechodného pobytu

V prípade, keď ide výlučne o bezprostredné ohrozenie života, zdravia, alebo majetku – môže mestský policajt otvoriť byt, prípadne nebytový priestor.

Mestský policajt môže (za určitých okolností) pri výkone svojich povinností použiť donucovacie prostriedky:

 • hmaty, chvaty údery a kopy sebaobrany
 • slzotvorné prostriedky
 • obušok
 • putá
 • služobného psa
 • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, to znamená napríklad „papuču“

Doprava

Z hľadiska dopravy a premávky majú mestskí policajti právo zastaviť vozidlo, ak jeho vodič spáchal priestupok, ktorý smú prejednať v blokovom konaní. Rovnako môžu zastaviť auto, po ktorom je vyhlásené pátranie.

Blokovú pokutu môže mestská polícia ukladať za priestupky vyplývajúce z nasledujúcich dopravných značiek:

 • zákaz zastavenia
 • zákaz státia
 • zákaz vjazdu
 • zákaz odbočovania
 • zákaz otáčania
 • prikázaný smer jazdy
 • prikázaný smer obchádzania
 • vyhradené parkovisko
 • parkovisko
 • zóny: obytná, pešia, školská, zóna s dopravným obmedzením

Pri ukladaní pokút sa mestská polícia neriadi sadzobníkom štátnej polície, ale vychádza zo zákona o priestupkoch a zákona o premávke. Za spomínané priestupky sa zo zákona o priestupkoch v blokovom konaní ukladajú pokuty do 50 eur. Okrem toho smú ukladať pokuty za priestupky, ako napríklad za státie na vyhradenom parkovacom mieste.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín