Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš  32 °C
Správy

Kraj bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom vyše 190 miliónov eur

Najviac financií pôjde na školy a do oblasti vzdelávania a do oblasti sociálneho zabezpečenia.

Ilustračný obrázok k článku Kraj bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom vyše 190 miliónov eur
Zdroj: BSK

Bratislavský samosprávy kraj (BSK) bude v roku 2019 hospodáriť v rámci vyrovnaného rozpočtu so sumou 190 430 232 eur, čo je nárast o 13 percent oproti roku 2018. Návrh rozpočtu na budúci rok schválili poslanci kraja.

Nový rozpočet

„Je to dobrý rozpočet, dobré čísla, ktoré pomáhajú napĺňať vízie, ktoré kraj a poslanci majú. Veľa vecí urobíme a veľa vecí chceme urobiť,“ podotkol na margo rozpočtu finančný riaditeľ Úradu BSK Ivan Bošňák.

Príjmy by mali byť podľa rozpočtu o štyri percentá vyššie ako v roku 2018. Bežné príjmy sú plánované vo výške 158 435 800 eur, kapitálové na úrovni 14 262 650 eur a príjmy z finančných operácií vo výške 17 731 782 eur. Tri štvrtiny výdavkov tvoria bežné výdavky vo výške 150 892 967 eur, na investície kraj ráta s kapitálovými výdavkami vo výške 35 673 096 eur (19 percent z celkových výdavkov), výdavkové finančné operácie tvoria 3.864.168 eur (dve percentá z celkových výdavkov).

Školy a doprava

„Najviac financií pôjde na školy a do oblasti vzdelávania (65 miliónov eur) a do oblasti sociálneho zabezpečenia (takmer 26 miliónov eur). Na investície, opravy a údržbu majetku BSK je vyčlenených takmer 14 miliónov eur, na investície do ciest, ich opravu a údržbu vyčlenil kraj 22 miliónov eur, z toho 1.695.000 eur v rámci zimnej údržby,“ priblížil Bošňák.

Na zabezpečenie verejnej dopravy v kraji je alokovaných takmer 20 miliónov eur, pričom sa ráta s medziročným zvýšením výkonov v regionálnej autobusovej doprave o 10 percent. Na kultúru vyčlenil na rok 2019 BSK takmer 5 miliónov eur.

V prípade plánu investičných akcií sa najväčšie položky kapitálových výdavkov v rámci cestnej infraštruktúry týkajú pokračujúcej rekonštrukcie cesty medzi Malackami a Rohožníkom a budúcej regionálnej komunikácie pri Triblavine, a tiež opráv mostov v Pezinku, Senci či Kráľovej pri Senci.

Zdravotníctvo a kultúra

V oblasti zdravotníctva bude podľa plánu pokračovať rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves, pre rok 2019 sa ráta s rekonštrukciou sociálnych zariadení, ale i výstavbou výťahu v detskom pavilóne. Investičný plán na rok 2019 zahŕňa aj dokončenie zateplenia Nemocnice s poliklinikou v Malackách.

Pri investovaní do kultúrnych objektov sa najväčšie položky týkajú pokračujúcich rekonštrukcií synagógy v Senci a Bratislavského bábkového divadla, plánovaná je tiež rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku.

V zariadeniach sociálnych služieb sa okrem iného ráta so zateplením a výstavbou výťahu v Domove sociálnych služieb (DSS) prof. K. Matulaya v Bratislave a pokračujúcim projektom deinštituciona­lizácie v DSS Rača.

Rekonštrukcie

Najväčšie kapitálové položky pri školských budovách sa týkajú zateplenia všetkých pavilónov Gymnázia Malacky, rekonštrukcie telocviční v Strednej odbornej škole polygrafickej v bratislavskej Rači, výmeny okien na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží a Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave. Prostredníctvom eurofondov pokračujú aj zásadné rekonštrukcie štyroch centier odborného vzdelávania.

„Rozpočet na rok 2019 ráta s úrovňou prebytku bežného účtu vo výške 7,5 milióna eur, čo je porovnateľná úroveň ako v rokoch 2017 a očakávaný výsledok v roku 2018. Vzhľadom na rozsiahle realizované a potrebné investície rastie úverové zaťaženie zo 45 miliónov na konci roka 2017 na očakávaných 50 miliónov eur koncom roka 2018,“ poznamenal Bošňák. Zaťaženie BSK úvermi je v návrhu rozpočtu na konci roka 2019 na úrovni 59,5 milióna eur a predstavuje 41 percent z úrovne bežných príjmov predchádzajúceho finančného roka.

Zdroj: TASR